Grupa Radiobiologii Molekularnej zespół dr Ewy Małuseckiej

Pozakomórkowy krążący DNA (ang. circulating cell-free DNA, cfDNA) występujący w osoczu krwi chorych na nowotwory wykazuje te same zmiany genetyczne i epigenetyczne, które są obserwowane w guzach. Badanie molekularne takich zmian patologicznych w cfDNA z krwi mieści się w obrębie pojęcia płynnej biopsji. W porównaniu do innych metod, płynna biopsja jest nieinwazyjną metodą, alternatywną w przypadkach niedostępności materiału tkankowego. W stosunku do tradycyjnego pobrania wycinka zmienionej chorobowo tkanki jest opcjonalnym badaniem w niektórych typach nowotworów, w których uzyskanie biopsji w tradycyjny sposób jest wręcz niemożliwe, a dodatkowo, oznaczanie biomarkerów w płynnej biopsji może być wykorzystane do monitorowanie efektów leczenia choroby nowotworowej.

Badanie statusu mutacji niektórych genów, np EGFR (receptor nabłonkowego czynnika wzrostu) u chorych na raka płuca, stanowi obecnie uzupełnienie podstawowych badań, a wykonywanie takich badań molekularnych na krwi zwiększa szanse na wdrożenie odpowiedniej terapii. Z kolei, badanie obecności DNA pochodzenia wirusowego jak np. HPV (Human Papillomavirus) i EBV (Epstein-Barr Virus) ma silne znaczenie diagnostyczne i prognostyczne u chorych na raka regionu głowy i szyi (RRGiSz). Badanie krążących kwasów nukleinowych we krwi otwiera w dziedzinie onkologii nowe perspektywy wielokrotnej analizy kwasów nukleinowych identycznych z nowotworowym DNA. Badania na cfDNA pozwolą oszacować przydatność tego typu biomarkerów w rutynowej diagnostyce w celu kontroli skuteczności leczenia przeciwnowotworowego, wykrycia wznowy choroby lub oceny przewidywania odpowiedzi na leczenie.

 

Tematyka badawcza

 

Osiągnięcia