Grupa Radiobiologii Molekularnej zespół dr Ewy Małuseckiej

Celem naszych badań jest poszukiwanie i weryfikacja przydatności markerów odpowiedzi na leczenie ze szczególnym uwzględnieniem radioterapii. Materiałem do analizy jest materiał tkankowy oraz krew obwodowa. Główna tematyka badań dotyczy markerów znajdujących się w osoczu. Badamy m.in. obecność mutacji somatycznych oraz DNA pochodzenia wirusowego. Stosujemy następujące metody: PCR, TaqMan, HRM, sekwencjonowanie, mikrodysekcja laserowa, immunohistochemia.