Skład zespołu:

dr Dorota Ścieglińska

adiunkt

dorotas@io.gliwice.pl

+48 32 278 9679

prof. dr hab. Zdzisław Krawczyk

profesor zwyczajny

krawczyk@io.gliwice.pl

+48 32 278 9757

dr Agnieszka Gogler-Pigłowska

adiunkt

agogler@o2.pl

+48 32 278 9647

mgr Anna Habryka

doktorant

annahabryka@interia.pl

+48 32 278 9679

mgr Wojciech Pigłowski

asystent

wpiglowski@o2.pl

+48 32 278 9679

Krystyna Klyszcz

laborantka

 

 

·  Dr Dorota Ścieglińska - lider grupy

·  Prof. Zdzisław Krawczyk

·  Dr Agnieszka Gogler-Pigłowska,

·  Mgr Wojciech Pigłowski,

·  Mgr Anna Habryka,

·  Krystyna Klyszcz.