Projekty grantowe w latach 2006-2015

Okres

Numer projektu

 

Kierownik/koordynator

Tytuł

2013 - 2015

N/NZ1/05/2012/00022

mgr Anna Habryka

Badanie mechanizmu regulacji ekspresji genu HSPA2 w wybranych komórkach somatycznych

2011 – 2014

N401 6837 40

prof. Zdzisław Krawczyk – COI Gliwice

 

Rola białka HspA2 należącego do rodziny białek opiekuńczych Hsp70 w procesie proliferacji komórek warstwy bazalnej naskórka.

2008 – 2011

N401 2304 34

prof. Zdzisław Krawczyk – COI Gliwice

 

Analiza zróżnicowania ekspresji białek HSPA2 i HSP70i w nowotworach oraz zbadanie hamującego wpływu tych białek na procesy śmierci komórkowej.

2008 – 2009

Grant Nr N N401 231234

prof. Zdzisław Krawczyk – COI Gliwice

 

Poszukiwanie molekularnej sygnatury hipoksji w czerniaku (grant promotorski – mgr Magdalena Olbryt).

2004 – 2006

N N401 231234                                           

prof. Zdzisław Krawczyk – COI Gliwice

 

Rola neuropiliny-1 oraz semaforyn klasy trzeciej w procesie migracji komórek nowotworowych czerniaka B16.

2003 – 2006

3PO4B 014 25                                             

prof. Zdzisław Krawczyk – COI Gliwice

 

Wpływ białka opiekuńczego HSP70i na częstość występowania nieprawidłowych mitoz i proces apoptozy w komórkach poddanych działaniu związków powodujących powstawanie aberracji wrzeciona podziałowego.

2003 – 2006

3 P05A 009 25                                             

dr Dorota Ścieglińska – COI Gliwice

 

Gen HSPA2 człowieka. Analiza struktury i funkcji promotora oraz roli kodowanego białka w procesie apoptozy.