Grupa Białek Szoku Termicznegozespół dr Doroty Ścieglińskiej

Grupa Badawcza dr n. med. Doroty Ścieglińskiej

Najogólniej białka szoku termicznego (HSP) można opisać jako białka opiekuńcze, które odpowiadają za jakość proteomu. Synteza HSP wzrasta w warunkach stresu komórkowego, jednak wiele białek HSP jest syntetyzowanych konstytutywnie w warunkach fizjologicznych. Wzór ekspresji licznych białek HSP jest zróżnicowany zarówno tkankowo, jak i komórkowo. O ile podstawowe funkcje opiekuńcze i ochronne białek HSP są stosunkowo dobrze poznane, o tyle ich wyspecjalizowana rola w komórkach transformowanych nowotworowo pozostaje nierozwiązanym problemem badawczym.

W komórkach nowotworowych wzór oraz poziom ekspresji białek HSP ulega zmianie. Kontekst molekularny i typ histologiczny nowotworu są ze sobą związane i determinują złośliwość nowotworu, jak również jego odpowiedź na zastosowaną terapię przeciwnowotworową. Proces kancerogenezy jest związany ze stresem spowodowanym zaburzeniem istotnych szlaków sygnalizacji komórkowej oraz znaczną zmianą procesów metabolicznych. Dodatkowym elementem powodującym stres komórkowy jest terapia przeciwnowotworowa. Zmiana ekspresji wielu białek HSP jest istotnym czynnikiem modulującym fenotyp komórek nowotworowych. Zakładamy, że scharakteryzowanie procesów biologicznych modyfikowanych aktywnością białek szoku termicznego pozwoli na lepsze zrozumienie złożonego procesu kancerogenezy.

Nasze badania:

Nasze badania koncentrują się na białkach szoku termicznego należących do rodziny HSPA (zwanej także HSP70).

Najistotniejsze kierunki badań to:

Metody badań:

W skład zespołu wchodzą badacze o wieloletnim doświadczeniu w zakresie biologii molekularnej i komórkowej. Najistotniejsze stosowane techniki badawcze to: