1. M. Jarosz-Biej, N. Kamińska, S. Matuszczak, T. Cichoń, J. Pamuła-Piłat, J. Czapla, R. Smolarczyk, D. Skwarzyńska, K. Kulik, S. Szala: M1-like macrophages change tumor blood vessels and microenvironment in murine melanoma. PLoS One 13: e0191012, 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29320562

 2. J. Czapla, S. Matuszczak, E. Wiśniewska, M. Jarosz-Biej, R. Smolarczyk, T. Cichoń, M. Głowala-Kosińska, J. Śliwka, M. Garbacz, M. Szczypior, T. Jaźwiec, A. Langrzyk, M. Zembala, S. Szala:  Human Cardiac Mesenchymal Stromal Cells with CD105+CD34- Phenotype Enhance the Function of Post-Infarction Heart in Mice. PLoS One 11: e0158745, 2016. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27415778

 3. E. Kamysz, R. Smolarczyk, T. Cichoń, M. Jarosz-Biej, E. Sikorska, M. Sobocińska, M. Jaśkiewicz, W. Kamysz: Antitumor activity of opiorphin, sialorphin and their conjugates with a peptide klaklakklaklak. Journal of Peptide Science 22: 723-730, 2016. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27862720

 4. M. Jarosz-Biej, R. Smolarczyk, T. Cichoń, N. Kułach, J. Czapla, S. Matuszczak, S. Szala: Combined Tumor Cell-Based Vaccination and Interleukin-12 Gene Therapy Polarizes the Tumor Microenvironment in Mice. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 63: 451-464, 2015. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25801067

 5. S. Szala, M. Jarosz-Biej, T. Cichoń, R. Smolarczyk, A. Sochanik: Polarization of tumor milieu: therapeutic implications. N. Rezaei (ed.), Cancer Immunology: Bench to Bedside Immunotherapy of Cancers. Chapter 22, s. 401-408. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015. DOI 10.1007/978-3-662-44946-2_22. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-44946-2_22

 6. A. Toma-Jonik, W. Widlak, J. Korfanty, T. Cichon, R. Smolarczyk, A. Gogler-Piglowska, P. Widlak, N. Vydra: Active heat shock transcription factor 1 supports migration of the melanoma cells via vinculin down-regulation. Cell Signal  27: 394-401, 2015. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25435429  

 7. S. Szala, E. Wiśniewska, S. Matuszczak, J. Czapla: Mesenchymal stromal cells. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 68: 1287-1298, 2014. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25404618

 8. T. Cichoń, R. Smolarczyk, S. Matuszczak, M. Barczyk, M. Jarosz, S. Szala: D-K6L9 Peptide Combination with IL-12 Inhibits the Recurrence of Tumors in Mice. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 62; 341-351, 2014. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24487722

 9. A. Ciomber, A. Smagur, I. Mitrus, T. Cichoń, R. Smolarczyk, A. Sochanik, S. Szala, M. Jarosz: Antitumor effects of recombinant antivascular protein ABRaA-VEGF121 combined with IL-12 gene therapy. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 62; 161-168, 2014. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24220932

 10. S. Matuszczak, J. Czapla, M. Jarosz-Biej, E. Wiśniewska, T. Cichoń, R. Smolarczyk, M. Kobusińska, K. Gajda, P. Wilczek, J.Sliwka, M. Zembala, M. Zembala, S. Szala: Characteristic of c-Kit+ progenitor cells in explanted human hearts. Clinical Research in Cardiology 2014 [doi: 10.1007/s00392-014-0705-3. Epub 2014 Apr 11]. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24722830

 11. S. Szala, S. Matuszczak, J. Czapla, E. Wiśniewska: From precursor to reprogrammed cells: evolution of cardiomyoplasty. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 68; 153-161, 2014. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24988634

 12. B. Frąckowiak-Wojtasek, B. Gąsowska-Bajger, M. Mazurek, A. Raniszewska, M. Logghe, R. Smolarczyk, T. Cichoń, S. Szala, H Wojtasek: Synthesis and analysis of activity of a potential anti-melanoma prodrug with a hydrazine linker. European Journal of Medicinal Chemistry 71; 98-104, 2014. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24287558

 13. M. Jarosz, S. Szala: Endoglin as a target of antitumor therapy. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 67; 79-89, 2013. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23475485

 14. M. Jarosz, J. Jazowiecka-Rakus, T. Cichoń, M. Głowala-Kosińska, R. Smolarczyk, A. Smagur, S. Malina, A. Sochanik, S. Szala: Therapeutic antitumor potential of endoglin-based DNA vaccine combined with immunomodulatory agents. Gene Therapy, 20; 262-273, 2013 (doi: 10.1038/gt.2012.28. Epub 2012 Apr 12). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22495576

 15. S. Szala, M. Jarosz, R. Smolarczyk, T. Cichoń: “Vicious circles” of glioblastoma tumors: vascularization and invasiveness. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 66; 888-900, 2012. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23175345

 16. T. Cichoń, M. Jarosz, R. Smolarczyk, B. Ogorek, S. Matuszczak, M. Wagner, I. Mitrus, A. Sochanik, J. Jazowiecka-Rakus, S. Szala: "Vasostatin increases oxygenation of B16-F10 melanoma tumors and raises therapeutic efficacy of cyclophosphamide” Acta Biochimica Polonica 59; 377-381, 2012. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22946026

 17. R. Smolarczyk, T. Cichoń, S. Matuszczak, M. Rzodkiewicz, I. Mitrus, M. Lesiak, W. Kamysz, M. Jarosz, A. Sieroń, S. Szala: The role of glycyrrhizin, an inhibitor of HMGB1 protein, anticancer therapy. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 60; 391-399, 2012. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22922889

 18. R. Smolarczyk, T. Cichoń, M. Jarosz, S. Szala: HMGB1- its role in tumor progression and anticancer therapy. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 66; 913, 2012. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23175347

 19. S. Szala, M. Jarosz: Tumor blood vessels. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 65; 437-446, 2011. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21734328

 20. R. Smolarczyk, T. Cichoń, W. Kamysz, M. Głowala-Kosińska, A. Szydło, Ł. Szulika, A. Sieroń, S. Szala: Anticancer effects of CAMEL peptide. Laboratory Investigation, 90; 940-952, 2010.

 21. Sochanik, I. Mitrus, R. Smolarczyk, T. Cichoń, M. Śnietura, M. Czaja, S. Szala: Experimental anticancer therapy with vascular-disruptive peptide and liposome-entrapped chemotherapeutic agent. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 58: 235-245, 2010.

 22. S. Szala, I. Mitrus, A. Sochanik: Can inhibition of angiogenesis and stimulation of immune response be combined into a more effective antitumor therapy. Cancer Immunol. Immunother 59: 1449-1455, 2010.

 23. Smagur, M. Boyko, N. Biront, T. Cichoń, S. Szala. Chimeric protein ABRaA-VEGF121 is cytotoxic towards VEGFR-2-expressing PAE cells and inhibits B16-F10 melanoma growth. Acta Biochim. Polon. 2009; 56: 115-124.

 24. Mitrus, A. Sochanik, T. Cichoń, S. Szala. Combination of combretastatin and doxorubicin-containing liposomes has an influence on growth of B16-F10 tumors. Acta Biochim. Polon. 2009; 56: 161-165.

 25. Mitrus, S. Szala. Chemioterapia- główne przyczyny niepowodzeń. Nowotwory 59, 37-45, 2009.

 26. R. Smolarczyk, T. Cichoń, S. Szala: Peptydy – nowa klasa leków przeciwnowotworowych. Postępy Hig. Med. Dośw. 2009; 63: 360-368.

 27. L. Speroni, J. Gasparri, V. A. Bustuoabad, N. S. Chiaramoni, A. Smagur, S. Szala, M. C. Taira, S. Alonso: Antitumoral effect of IL-12 gene transfected via liposomes into B16F10 cells. Acta Biochim. Polon. 2009; 56: 249-253.

 28. Gąsowska-Bajger, B. Frąckowiak-Wojtasek, S. Koj, T. Cichoń, R. Smolarczyk, S. Szala, H. Wojtasek: Oxidation of carbidopa by tyrosinase and its effect on murine melanoma. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 2009; 19: 3507-3510.

 29. S. Szala: Angiogeneza i immunosupresja: jin i jang progresji nowotworów? Postępy Hig. Med. Dośw, 2009; 63: 598-612.

 30. M. Perepyluk, A. Kuklin, Ia. Shcherba, B. Tokovenko, N Makogon, A. Gogler, S. Szala, M. Yu. Obolenskaya. INF ? and protein kinase R during regeneration of rat liver after partial hepatectomy. Biopolymers and cell, 2009; 25: 145-149.

 31. Szurko, M. Rams, A. Sochanik, K. Sieroń-Stołtny, A. M. Kozielec, F. P. montforts, R. Wrzalik, A. Ratusza: Spectroscopic and biological studiem of novelsynthetic chlorin derivative with prospects for use In PDT, Bioorganic & Medicinal Chemistry 2009; 17: 8197-8205.

 32. S. Szala. Rola leków antyangiogennych w wielolekowej terapii nowotworów. Onkologia w praktyce klinicznej 2008; 4: 1-7.

 33. Jazowiecka-Rakus, M. Jarosz, D. Kozłowska, A. Sochanik, S. Szala: Combination of vasostatin and cyclophosphamide in the therapy of murine melanoma tumors. Acta Biochimica Polonica, 2007; 54: 125-133.

 34. S. Szala: Komórki mikrośrodowiska nowotworowego: jako cel terapii przeciwnowotworowej”. Nowotwory Journal of Oncology, 2008; 57: 633-645.

 35. Mitrus, S. Szala : "Bariery utrudniające dostęp i działanie leków przeciwnowotworowych". Na pograniczu chemii i biologii , 2007; 17: 77-91

 36. Markowska, S. Szala, A. Markowska: Angiogeneza. Celowa terapia Antyangiogenna. W: Immunoterapia w ginekologii i połoznictwie pod red. J. Kotarskiego i W. Bednarek. Wyd. BiFolium Lublin 2007, s. 197-200, 2007 (rozdział 28).

 37. Jazowiecka-Rakus, M. Jarosz, S. Szala: Combination of vasostatin gene therapy with cyclophosphamide inhibits growth of B16(F10) melanoma tumors. Acta Biochim. Polon. 53, 199-202, 2006.

 38. T. Cichoń, R. Smolarczyk, A. Sochanik, S. Szala: Plasmid DNA induced-cytokines together with cyclophosphamide decrease size number of melanoma lung metastases. Anticancer Res., 26, 2033-2036, 2006.

 39. I. Mitrus, K. Delić, N. Wróbel, E. Missol-Kolka, S. Szala: Combination of IL-12 gene therapy and CTX chemotherapy inhibits growth of primary B16(F10) melanoma tumors in mice. Acta Biochim. Polon., 53, 357-360, 2006.

 40. S. Szala: Logika terapii przeciwnaczyniowej. W: Proteomika i genomika w biologii molekularnej pod red. Barbary Przewłockiej. XXIII Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, s. 129-135, 2006 (skrypt).

 41. S. Szala, J. Markowska: Naczynia okołonowotworowe jako cele terapii przeciwnowotworowej. W: Ginekologia Onkologiczna pod red. J. Markowskiej. Tom I. Wyd. Elservier Urban & Partner, s. 44-57, 2006 (rozdział 3).

 42. Hucz, M. Kowalska, M. Jarząb, M. Wiench: Ekspresja genów metaloproteinazy 11, klaudyny 1 i wybranych genów związanych z adhezją komórek w raku brodawkowatym tarczycy. Endokrynologia Polska, 57, A19-A25, 2006.

 43. Hucz, S. Szala: Receptor VEGFR-2 – cel terapii kierowanej w chorobach nowotworowych. Współczesna Onkologia, 10; 506-514, 2006.

 44. H. Was, T. Cichoń, R. Smolarczyk, D. Rudnicka, M. Stopa, C. Chevalier, J. J. Leger, B. Lackowska, A. Grochot, K. Bojkowska, A. Ratajska, C. Kieda, S. Szala, J. Dulak, A. Jozkowicz: Overexpression of heme oxygenase-1 in murine melanoma increased proliferation and viability of tumor cells, decreased survival of mice. The American Journal of Pathology, 169; 2181-2198, 2006.

 45. R. Smolarczyk, T. Cichoń, K. Graja, J. Hucz, A. Sochanik, S. Szala: Antitumor effect of RGD-4C-GG-D(KLAKLAK)2 peptide in mouse B16(F10) melanoma model. Acta Biochim. Polon., 533; 801-805, 2006

 46. Olbryt, M. Jarząb, J. Jazowiecka-Rakus, K. Simek, S. Szala, A. Sochanik: Gene Expresion Profile of B16(F10) Murine Melanoma Cells Exposed to Conditions In Vitro. Gene Expression, 13; 191-203, 2006

 47. G. Kramer-Marek, C. Serpa, A. Szurko, M. Widel, A. Sochanik, M. Snietura, P. Kus, R. Nunes, LG.Arnaut, and A. Ratuszna: PDT Spectroscopic properties and photodynamic effects of new lipohilic porphyrin derivatives: efficacy, localisation and cell death pathways. Photochemistry and Photobiology B, 84: 1-14, 2006.

 48. Olbryt, S. Szala: Białkowe inhibitory angiogenezy w terapii nowotworów. Współczesna Onkologia, 9, 48-53, 2005.

 49. R. Smolarczyk, T. Cichoń, A. Sochanik, S. Szala: Negligible induction of IFN-?, IL-12, TNF-? by DNA-PEI 750kDa/albuminum complexes. Cytokine, 29, 283-287, 2005.

 50. Mitrus, E. Missol-Kolka, A. Płucienniczak, S. Szala: Tumour therapy with genes encoding apoptin and E4orf4. Anticancer Res., 25, 1087-1090, 2005.

 51. Markowska, A. Markowska, S. Szala: Terapia antyangiogenna w leczeniu chorób nowotworowych narządów płciowych kobiety. W: Kontrowersje w ginekologii onkologicznej pod red. Jana Kotarskiego. Wyd. IZT Sp. z o.o., Lublin, 2005, s. 74-79.

 52. Markowska, S. Szala: Znaczenie angiogenezy w raku szyjki macicy. Czy ma związek z terapią tego raka? Nowotwory, 5, 390-394, 2005.

 53. Smagur, J. Szary, S. Szala: Recombinant angioarrestin secreted from mouse melanoma cells inhibits growth of primary tumours. Acta Biochim. Polon. 52, 875-879, 2005.

Strona Główna