Okres  Numer projektu  Kierownik/koordynator Tytuł
2018-2021 2017/25/B/NZ4/01550 dr hab. Dorota Ścieglińska Rola białka opiekuńczego HSPA2 w fizjologii i patofizjologii ludzkiego naskórka
2018-2019 2017/01/X/NZ3/01753 dr Agnieszka Gogler-Pigłowska Ocena udziału białka opiekuńczego HSPA2 w regulacji wzrostu i poten cjału inwazyjnego komórek ludzkiego glejaka wielopostaciowego 
2017-2020 2016/21/N/NZ5/01917 mgr Damian Sojka Zbadanie zależności między białkiem opiekuńczym HSPA2 a produktami prawidłowego oraz zmutowanego genu TP53 w niedrobnokomórkowym raku płuca
2014-2018 2013/09/B/NZ5/01815 Prof. Zdzisław Krawczyk/ dr hab. Dorota Ścieglińska Wpływ białka HSPA2, należącego do rodziny białek szoku termicznego HSPA (HSP70), na modulowanie wrażliwości komórek niedrobnokomórkowego raka płuca na pochodne platyny
2013 - 2015 N/NZ1/05/2012/00022 mgr Anna Habryka Badanie mechanizmu regulacji ekspresji genu HSPA2 w wybranych komórkach somatycznych
2011 – 2014 N401 6837 40 prof. Zdzisław Krawczyk – COI Gliwice Rola białka HspA2 należącego do rodziny białek opiekuńczych Hsp70 w procesie proliferacji komórek warstwy bazalnej naskórka.
2008 – 2011 N401 2304 34 prof. Zdzisław Krawczyk – COI Gliwice Analiza zróżnicowania ekspresji białek HSPA2 i HSP70i w nowotworach oraz zbadanie hamującego wpływu tych białek na procesy śmierci komórkowej.
2008 – 2009 Grant Nr N N401 231234 prof. Zdzisław Krawczyk – COI Gliwice Poszukiwanie molekularnej sygnatury hipoksji w czerniaku (grant promotorski – mgr Magdalena Olbryt).

Strona Główna