Publikacje zespołu:

 1. Widlak W, Vydra N (2017) The Role of Heat Shock Factors in Mammalian Spermatogenesis. Adv Anat Embryol Cell Biol222:45-65 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28389750

 2. Toma-Jonik A, Widlak W, Korfanty J, Cichon T, Smolarczyk R, Gogler-Piglowska A, Widlak P, Vydra N (2015) Active heat shock transcription factor 1 supports migration of the melanoma cells via vinculin down-regulation. Cell Signal 27(2):394-401 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25435429

 3. Korfanty J, Stokowy T, Widlak P, Gogler-Piglowska A, Handschuh L, Podkowiński J, Vydra N, Naumowicz A, Toma-Jonik A, Widlak W (2014) Crosstalk between HSF1 and HSF2 during the heat shock response in mouse testes. Int J Biochem Cell Biol 57:76-83 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25450459

 4. Vydra N, Toma A, Widlak W (2014) Pleiotropic Role of HSF1 in Neoplastic Transformation. Curr Cancer Drug Targets 14(2):144-55 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24467529

 5. Vydra N, Toma A, Glowala-Kosinska M, Gogler-Piglowska A, Widlak W. Overexpression of heat shock transcription factor 1 enhances the resistance of melanoma cells to doxorubicin and paclitaxel. BMC Cancer. 2013 Oct 29;13(1):504. [Epub ahead of print]. PMID:24165036 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24165036

 6. Kuś-Liśkiewicz M, Polańska J, Korfanty J, Olbryt M, Vydra, N, Toma A, Widłak. (2013) Impact of heat shock transcription factor 1 on global gene expression profiles in cells which induce either cytoprotective or pro-apoptotic response following hyperthermia. BMC Genomics 14:456 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23834426

 7. Agnieszka Toma, Wiesława Widłak, Natalia Vydra. (2012) Rola czynnika transkrypcyjnego HSF1 w procesie nowotworzenia. Postępy Biologii Komórki 39 (2): 269–288 http://www.script.home.pl/pbkom/tom39/3900sppl.htm#nr02

 8. Joanna Korfanty, Agnieszka Toma, Aleksandra Wojtas, Aleksandra Rusin, Natalia Vydra, Wieslawa Widlak. (2012) Identification of a new mouse sperm acrosome-associated protein. Reproduction 143: 749–757 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 22495889

 9. Kus-Liśkiewicz M, Widłak W. (2011) W poszukiwaniu miejsc wiązania regulatorów transkrypcji – technika immunoprecypitacji chromatyny (ChIP). Postępy Biochemii 57(4) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22568174

 10. Rupik W, Jasik K, Bembenek J, Widłak W. (2011) The expression patterns of heat shock genes and proteins and their role during ve rtebrate's development. Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol. 159(4):349-66. Review.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21527352

 11. Vydra N , Winiarski B, Rak-Raszewska A, Piglowski W, Mazurek A, Scieglinska D, Widłak W. (2009) The expression pattern of the 70-kDa heat shock protein Hspa2 in mouse tissues. Histochem Cell Biol. 132: 319-330 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19462178

 12. Widłak W, Vydra N, Małusecka E, Dudaladava V, Winiarski B, Ścieglińska D, Widłak P. (2007) Heat shock transcription factor 1 down-regulates spermatocyte-specific 70kDa heat shock protein expression prior to the induction of apoptosis in mouse testes. Genes Cells 12: 487-499 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17397396

 13. Widłak W, Vydra N, Dudaladava V, Ścieglińska D, Winiarski B, Krawczyk Z. (2007) The GC-box is critical for high level expression of the testis-specific Hsp70.2 / Hst70 gene. Acta Biochim Polon. 54: 107-112 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17311111 

 14. Widłak W, Winiarski B, Krawczyk A, Vydra N, Małusecka E, Krawczyk Z. (2007) Inducible 70 kDa heat shock protein does not protect spermatogenic cells from damage induced by cryptorchidism. Int J Androp. 30: 80-87 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17014532

 15. Rupik W, Stawierej A, Stolarczyk I, Widłak W. (2006) Promoter of the heat shock testis-specific Hsp70.2 / Hst70 gene is active in nervous system during embryonic development of mice. Anat. Embryol. 211: 631-638 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17047988

 16. Vydra N, Małusecka E, Jarząb M, Lisowska K, Głowala-Kosińska M, Benedyk K, Widłak P, Krawczyk Z, Widłak W. (2006) Spermatocyte-specific expression of constitutively active Heat Shock Factor 1 induces HSP70i-resistant apoptosis in male germ cells. Cell Death Differ. 13: 212-222 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16151457

 17. Widłak W. (2006) Odpowiedź na stres komórkowy i ekspresja genów Hsp70 w męskich komórkach rozrodczych. Postępy Biochemii 52: 289-295 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17201064 

 18. Widłak W. (2005) Metody modyfikacji materiału genetycznego ssaków i ich zastosowanie w biologii molekularnej. w: Na pograniczu chemii i biologii, red. H. Koroniak i J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; tom XII, 329-352

 19. Widłak W, Widłak P. (2004) MAR/SAR elements flank the rat hst70 gene transcription unit. Cell Mol Biol Lett. 9(1): 123-33 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15048156

 20. Scieglińska D, Vydra N, Krawczyk Z, Widłak W. (2004) Location of promoter elements necessary and sufficient to direct testis-specific expression of the Hst70/Hsp70.2 gene. Biochem J. 379(Pt 3):739-47 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14766014

 21. Widłak W, Benedyk K, Vydra N, Głowala M, Scieglińska D, Małusecka E, Nakai A, Krawczyk Z. (2003) Expression of a constitutively active mutant of heat shock factor 1 under the control of testis-specific hst70 gene promoter in transgenic mice induces degeneration of seminiferous epithelium. Acta Biochim Pol. 50(2):53541 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12833178

Strona Główna