prof. dr hab.Piotr Widłak

profesor zwyczajny

piotr.widlak@io.gliwice.pl

+48 32 278 9672

dr hab.Monika Pietrowska.

profesor nadzw. NIO

monika.pietrowska@io.gliwice.pl

+48 32 278 9627

dr Marta Gawin

adiunkt

marta.gawin@io.gliwice.pl

+48 32 278 9627

dr Karol Jelonek

adiunkt

karol.jelonek@io.gliwice.pl

+48 32 278 9627

dr KatarzynaSzołtysek

adiunkt

katarzyna.szoltysek@io.gliwice.pl

+48 32 278 9625

dr Agata Abramowicz

asystent

agata.abramowicz@io.gliwice.pl

+48 32 278 9628

dr AgataKurczyk.

asystent

agata.kurczyk@io.gliwice.pl

+48 32 278 9627

mgr MateuszSmolarz

doktorant

mateusz.smolarz@io.gliwice.pl

+48 32 278 9628

mgr Gracjana Zając

doktorant

gracjana.zajac@io.gliwice.pl

+48 32 278 9628

LucynaPonge

st.technik

lucyna.ponge@io.gliwice.pl

+48 32 278 9628

 

Strona Główna