Marek Rusin, Ph.D., Dr.Sci.

associate professor

Marek.Rusin@io.gliwice.pl

+48 32 278 9806

Dorota Butkiewicz, Ph.D., Dr.Sci.

assistant professor

Dorota.Butkiewicz@io.gliwice.pl

+48 32 278 9806

Małgorzata Krześniak, Ph.D.

research adjunct

Malgorzata.Krzesniak@io.gliwice.pl

+48 32 278 9638

Artur Zajkowicz Ph.D

research assistant 

Artur.Zajkowicz@io.gliwice.pl

+48 32 278 9638

Iwona Matuszczyk

technical assistant

Iwona_GM@interia.pl

+48 32 278 9638

Agnieszka Gdowicz-Kłosok, Ph.D.

research adjunct

Agnieszka.GdowiczKlosok@io.gliwice.pl

+48 32 278 9638

Strona Główna