dr hab. Marek Rusin

profesor nadzwyczajny COI

Marek.Rusin@io.gliwice.pl

+48 32 278 9806

dr hab. Dorota Butkiewicz

adiunkt

Dorota.Butkiewicz@io.gliwice.pl

+48 32 278 9806

dr Małgorzata Krześniak

adiunkt

Malgorzata.Krzesniak@io.gliwice.pl

+48 32 278 9638

dr Agnieszka Gdowicz-Kłosok

adiunkt

Agnieszka.GdowiczKlosok@io.gliwice.pl

+48 32 278 9638

mgr Agnieszka Będzińska

doktorant

agnieszka.bedzinska@io.gliwice.pl

+48 32 278 9673

mgr Barbara Łasut-Szyszka

asystent

barbara.lasut@io.gliwice.pl

+48 32 278 9637

Iwona Matuszczyk

starszy technik

Iwona_GM@interia.pl

+48 32 278 9638

Strona Główna