Ważniejsze projekty realizowane w latach 2000 – 2018:

Okres Numer projektu Kierownik Tytuł
2017-2020   dr hab. Dorota Butkiewicz "Związek wybranych, dziedzicznych czynników genetycznych ze skutecznością leczenia chorych na płaskonabłonkowego raka głowy i szyi poddanych radioterapii i chemioterapii z wykorzystaniem cisplatyny"
2016/23/B/NZ5/03470
2015 - 2018 NCN  dr Agnieszka Gdowicz-Kłosok „Transkryptomiczna analiza komórek nowotworowych poddanych działaniu kombinacji substancji synergistycznie aktywujących białko p53 - poszukiwanie nieznanych regulatorów apoptozy.”
2014/15/D/NZ5/03410
2014 - 2017 NCN  dr hab. Marek Rusin „Badanie mechanizmu zahamowania wzrostu komórek nowotworowych przez synergistyczną aktywację białka p53 wywołaną kombinacją nutliny-3a oraz substancji wywołujących stres jąderkowy.”
2013/11/B/NZ5/03190
2013 - 2017 NCN  dr hab. Dorota Butkiewicz Wpływ indywidualnej genetycznej sylwetki chorego, związanej z procesami naprawy DNA, obrony antyoksydacyjnej, przerzutowania i angiogenezy, i profilu biochemicznego na wyniki leczenia w nieoperacyjnym raku płuca.
2012/05/B/NZ5/01905
2011 - 2013 MNiSW  dr hab. Marek Rusin Badanie mechanizmów reakcji komórek na działanie substancji symulujących obniżoną podaż energii - rola w kancerogenezie i odpowiedzi komórek na terapię.
N401 597 240
2008 - 2011 MNiSW  dr hab. Marek Rusin Badanie mechanizmu obrony przed nowotworami i innymi chorobami przewlekłymi przez geny naprawy DNA na przykładzie genu WRN.
N401 214 534
2005 - 2007 KBN  dr hab. Dorota Butkiewicz Zbadanie ekspresji helikaz z rodziny RecQ, BLM i WRN, uczestniczących w utrzymaniu stabilności genomu - związek z antyonkogennym białkiem PML.
2P05A 125 28
2003 - 2006 KBN  J. Rachtan Ocena częstości występowania rodzinnego raka płuca u kobiet w Polsce.
PBZ-KBN 090/P05/13  
(projekt zamawiany) M. Rusin – kier. zadania
1999 - 2001 KBN  dr hab. Dorota Butkiewicz Zbadanie polimorfizmu genów naprawy DNA z grupy XP i XRCC w raku płuca - związek z osobniczą podatnością na zachorowanie.

Strona Główna