Główne tematy Badawcze (Major Topics)

Rak jajnika (Ovarian cancer)

Cortez, A.J., Tudrej, P., Kujawa, K.A., Lisowska, K.M. Advances in ovarian cancer therapy. Cancer Chemother Pharmacol (2017).

Lisowska KM, Olbryt M, Student S, Kujawa KA, Cortez AJ, Simek K, Dansonka-Mieszkowska A, Rzepecka IK, Tudrej P, Kupryjańczyk J. Unsupervised analysis reveals two molecular subgroups of serous ovarian cancer with distinct gene expression profiles and survival. J Cancer Res Clin Oncol. 2016 Mar 30.DOI: 10.1007/s00432-016-2147-y

Szafron LM, Balcerak A, Grzybowska EA, Pienkowska-Grela B, Podgorska A, Zub R, Olbryt M, Pamula-Pilat J, Lisowska KM, Grzybowska E, Rubel T, Dansonka-Mieszkowska A, Konopka B, Kulesza M, Lukasik M, Kupryjanczyk J. The putative oncogene, CRNDE, is a negative prognostic factor in ovarian cancer patients. Oncotarget. 2015 Nov 4. doi: 10.18632/oncotarget.6016. [Epub ahead of print]

Katarzyna A. Kujawa, Lisowska KM. Ovarian cancer - from biology to clinic. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2015 Dec 2;69(0):1275-90.

K. LisowskaM. Olbryt, V. Dudaladava, J. Pamuła-Piłat, K. Kujawa, E. Grzybowska, M. Jarząb, S. Student, I. K. Rzepecka, B. Jarząb, J. Kupryjańczyk (2014): Gene expression analysis in ovarian cancer – faults and hints from DNA microarray study. Front. Oncol., 28 January 2014 | doi: 10.3389/fonc.2014.00006 

 Kujawa K, Maciola A, Cortez A, Lisowska K. (2013): The impact of ITGBL1 protein on ovarian cancer cell migration rate. International Journal of Gynecological Cancer, 23(8) Suppl.1    

Cortez A, Kujawa K, Olbryt M, Kupryjańczyk J, Lisowska K. (2012): Thrombospondin 2 Gene (THBS2) and Its Role in Ovarian Cancer European Journal of Cancer, 48 Suppl. 5: S54-S54   

 Szafron L, Lisowska K, Rubel T, Sobiczewski P, Kupryjanczyk J. (2009): ING1, PTPN2, PCID2, VGLL1 and LOC388279 genes as potential prognostic markers in ovarian cancer International Journal of Molecular Medicine, 24: S40

Lisowska K. (2007): Profil ekspresji genów w raku jajnika: znaczenie dziedzicznej mutacji genu BRCA1 na tle innych cech molekularnych i klinicznych guza (rozprawa habilitacyjna).  Nowotwory J. Oncol. 57, supl. 8.

Lisowska K, Grzybowska E (2004): Profile ekspresji genów w raku jajnika – poszukiwanie nowych markerów molekularnych i próby klasyfikacji przypadków pod względem rokowania i odpowiedzi na terapię. Gin. Onkol. Supl. 1, 21-29

Hipoksja i czerniak (Hypoxia and melanoma)

Olbryt M, Habryka A, Student S, Jarząb M, Tyszkiewicz T, Lisowska KM. (2014): Global gene expression profiling in three tumor cell lines subjected to experimental cycling and chronic hypoxia. PLoS One. 14;9:e105104. doi: 10.1371/journal.pone.0105104. eCollection 2014.

Olbryt M. (2013): Rola mikrośrodowiska nowotworowego w powstaniu i progresji czerniaka skóry. Postępy Hig Med Dośw; 67 413-432;

Mazurek AM, Olbryt M. (2012): The influence of neuropilin-1 silencing on semaphorin 3A and 3C activity in B16(F10) murine melanoma cells. Neoplasma 59: 43-51.

Olbryt M, Habryka A, Tyszkiewicz T, Rusin A, Cichoń T, Jarząb M, Krawczyk Z. (2011): Melanoma-associated genes, MXI1, FN1,and NME1, are hypoxia responsive in murine and human melanoma cells. Melanoma Res. 21: 417-25.

Olbryt M, Jarząb M, Jazowiecka-Rakus A, Simek K, Szala S, Sochanik A. (2006): Gene expression profile of B16(F10) murine melanoma cells exposed to hypoxic conditions in vitro. Gene Expression 13: 91-203.

Magdalena Olbryt, (2013): Rola mikrośrodowiska nowotworowego w powstaniu i progresji czerniaka skóry. Postępy Hig Med Dośw; 67 413-432;

Mazurek AM, Olbryt M (2012): The influence of neuropilin-1 silencing on semaphorin 3A and 3C activity in B16(F10) murine melanoma cells. Neoplasma 59: 43-51.

Olbryt M, Habryka A, Tyszkiewicz T, Rusin A, Cichoń T, Jarząb M. Krawczyk Z (2011): Melanoma-associated genes, MXI1, FN1,and NME1, are hypoxia responsive in murine and human melanoma cells. Melanoma Res. 21: 417-25.

Olbryt M, Jarząb M, Jazowiecka-Rakus A, Simek K, Szala S, Sochanik A (2006): Gene expression profile of B16(F10) murine melanoma cells exposed to hypoxic conditions in vitro. Gene Expression 13: 91-203.

Rak piersi (Breast cancer)

K. Lisowska , V. Dudaladava, M. Jarząb, T. Huzarski, E. Chmielik, E. Stobiecka, J. Lubiński, B. Jarząb (2011): BRCA1-related gene signature in breast cancer is strongly influenced by ER status and molecular subtype. Frontiers in Bioscience E3: 125-136.
Surowe dane z eksperymentu mikromacierzowego (baza GEO)

V. Dudaladava, M. Jarząb, E. Stobiecka, E. Chmielik, K. Simek, T. Huzarski, J. Lubiński, J. Pamuła, W. Pękala, E. Grzybowska, K. Lisowska (2006): Gene expression profiling in hereditary, BRCA1-linked breast cancer: preliminary report. Hereditary Cancer in Clinical Practice; 4: 28-38. 

V Dudaladava, M Jarzab, J Pamula, W Pekala, T Huzarski, J Lubinski, E Grzybowska, K Lisowska (2005): Gene expression signature of hereditary breast cancer. Breast Cancer Research 7:1-2.. 

Białka stresu komórkowego w raku i cytoprotekcji (Stress proteins in cancer and cytoprotection)

Kuś-Liśkiewicz M, Polańska J, Korfanty J, Olbryt M, Vydra, N, Toma A, Widłak, (2013): Impact of heat shock transcription factor 1 on global gene expression profiles in cells which induce either cytoprotective or pro-apoptotic response following hyperthermia, BMC Genomics; 14:456, 2013

Fiszer-Kierzkowska A, Vydra N, Wysocka-Wycisk A, Kronekova Z, Jarząb M, Lisowska KM, Krawczyk Z. (2011):Liposome-based DNA carriers may induce cellular stress response and change gene expression pattern in transfected cells. BMC Molecular Biology; 12: 7

Surowe dane z eksperymentu mikromacierzowego (baza GEO)

E. Nagy, Z. Balogi, I. Gombos, M. Akerfelt, A. Björkbom, G. Balogh, Z. Török, A. Maslyanko, a. Fiszer-Kierzkowska, K. Lisowska , P. Slotte, L. Sistonen, I. Horváth, L. Vígh (2007): Hyperfluidization-coupled membrane microdomain reorganization is linked to activation of the heat shock response in a murine melanoma cell line. Proc. Natl. Acad. Sci; 104: 7945-50. 

Vydra N, Malusecka E, Jarzab M, Lisowska K , Głowala-Kosinska M, Benedyk K, Widłak P, Krawczyk Z, Widłak W. (2006): Spermatocyte-specific expression of constitutively ac tive heat shock factor 1 induces HSP70i-resistant apoptosis in male germ cells. Cell Death Differ; 13: 212-222.

M. Rusin, H. Zientek, M. Krześniak, E. Małusecka, A. Zborek, S. Krzyżowska-Gruca, D. Butkiewicz, R. Vaitiekunaite, K. Lisowska , E. Grzybowska , Z. Krawczyk (2004): Intronic polymorphism (1541- 1542delGT) of the constitutive heat shock protein 70 gene has functional significance and shows evidence of association with lung cancer risk. Mol. Carcinogen; 39: 155-163.

A. Fiszer-Kierzkowska, A. Wysocka, M. Jarząb, K. Lisowska , Z. Krawczyk (2003): Structure of gene flanking regions and functional analysis of sequences upstream of the rat hsp70.1 stress gene. Biochim. Biophys. Acta; 1625: 77-87.

M. Rafiee, J.R. Kanwar, R.W. Berg, K. Lehnert, K. Lisowska , G.W. Krissansen (2001): Induction of systemic antitumor immunity by gene transfer of mammalian heat shock protein 70.1 into tumors in situ. Cancer Gene Ther; 8: 974-981.

Krawczyk Z, Lisowska K. (2000): Regulacja ekspresji genów szoku termicznego hsp70i . Post. Biochem . 46: 24-37.

Organizmy genetycznie modyfikowane (Genetically modified organisms)

K. Lisowska (2014) . Socio-economic and safety reasons of rejection of biotechnological and GMO products. In: Biotechnology and Plant Breeding Perspectives, Eds. R.K. Behl and Edward Arseniuk, Agrobios (International) Publisher, Jodhpur, India pp 45-50, ISBN 978-93-81191-01-9

K. Lisowska, A.J. Cortez (2014). Kontrowersje wokół długoterminowych badań Gillesa-Erica Seraliniego nad bezpieczeństwem zdrowotnym kukurydzy GMO. Studia Ecologiae et Bioethicae UKSW, 12(2014)3, 33-54

K. Lisowska, M. Gudyka (2013): Wpływ upraw GMO na ekonomikę gospodarstw rolnych, środowisko i stosunki społeczne. W: Poznanie, Kosmos, Cywilizacja (red. E. Dobierzewska-Mozrzymas, A. Jezierski), Studium Generale t. XVII, 105-115

K. Lisowska, A. Cortez (2013): Health risk assessment of genetically modified crops in domestic studies – a literature review, J Ecol. Heath, 1/2013.

K. Lisowska (2011): Genetically modified crops and food: pros and cons. Chemik 65, 11: 1193-1203.

K. Lisowska , M. Chorąży (2011): Dlaczego mówimy nie dla GMO w polskim rolnictwie  NAUKA 4/2011: 173-178.

Lisowska K, Chorąży M (2011): Zboża genetycznie modyfikowane (GM) w rolnictwie – aspekty zdrowotne, środowiskowe i społeczne Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN 2/2011

K. Lisowska, M. Chorąży (2010): Genetycznie zmodyfikowane uprawy i żywność – przegląd zagrożeń. Nauka 4 /2010: 127-136.

Lisowska K. (2010): Genetycznie modyfikowane uprawy a zrównoważone rolnictwo i nasze zdrowie. Journal of Ecology and Health; 6: 303-309.

Inne (Other)

Lisowska K, Jarząb M. (2004): Zastosowania mikromacierzy w biologii molekularnej i naukach medycznych. W: Na Pograniczu Chemii i Biologii, red. H. Koroniak, J. Barciszewski, Uniwersytet im. Adam a Mickiewicza w Poznaniu, Wyd. Nauk. Poznań, t. X, str. 401-427. 

M. Wiench , Z. Wygoda, E. Gubała, J. Włoch, K. Lisowska , J. Krassowski, D. Ścieglińska, A. Fiszer-Kierzkowska, D. Lange, D. Kula, M. Zeman, J. Roskosz, A. Kukulska, Z. Krawczyk, B. Jarząb (2001): Estimation of risk of inherited medullary thyroid carcinoma in apparent sporadic patients. J. Clin. Onkol; 19: 1374-1380.

M. Mucha, K. Lisowska , A. Goc, J. Filipski (2000): Nuclease-hypersensitive chromatin formed by a CpG island in human DNA cloned as an artificial chromosome in yeast. J. Biol. Chem; 275: 1275-1278.


Strona Główna