Sercowe komórki macierzyste i progenitorowe - nowa metoda regeneracji uszkodzonego serca

Pracownia bierze również udział w projekcie zatytułowanym „SERCOWE KOMÓRKI MACIERZYSTE I PROGENITOROWE - NOWA METODA REGENERACJI USZKODZONEGO SERCA” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu jest opracowanie technik pozwalających na izolację i hodowlę sercowych komórek macierzystych oraz ocenę ich potencjału regeneracyjnego uszkodzonego serca. Naszym zadaniem w ramach tego projektu jest izolacja sercowych komórek macierzystych z fragmentów eksplantowanego mięśnia sercowego człowieka a następnie zwiększenie ich liczby w celu podania do serca.