1. N401 5875 40 Immunologiczna odpowiedź przeciwnowotworowa: rola leków indukujących śmierć nekrotyczną. Magdalena Jarosz. Grant MNiSW. Antitumor immune response: the role of drugs that induce necrotic death.

2. POIG.01.03.01-00-169/09 Sercowe komórki macierzyste i progenitorowe – nowa metoda regeneracji uszkodzonego serca. Stanisław Szala. Grant MNiSW POIG 2009 in cooperation with Silesian Center for Heart Diseases. Cardiac stem cells and progenitor cells - a new method of regenerating damaged heart.

http://komorkimacierzyste.sccs.pl

3. N401 0183 37 Badanie nad terapeutyczną skutecznością kombinacji peptydów BP1 i D-K6L9 działających zarówno na komórki nowotworowe jak i komórki mikrośrodowiska nowotworowego. Cichoń Tomasz. Grant MNiSW (grant zakończony).

Therapeutic efficacy of combinations of peptides BP1 and D-K6L9 acting on both the tumor cell and tumor cell microenvironment.

4. N401 0347 36 Rola inhibitora cytokiny HMGB1 – gliceryzyny w terapii nowotworów. Smolarczyk Ryszard. Grant MNiSW (grant zakończony).

The role of the inhibitor of cytokine HMGB1 - glycyrrhizin in cancer therapy.