Grupa Terapii Komórkowejzespół prof. Stanisława Szali

Celem badań Pracowni Nowotworów Mózgu jest:

  1. Konstrukcja szczepionek przeciwnowotworowych i uzyskanie odpowiedzi odpornościowej skierowanej przeciwko komórkom nowotworowym i komórkom śródbłonkowym naczyń nowotworowych;

  2. Izolacja i charakterystyka mezenchymalnych komórek serca i próby wykorzystania w regeneracji uszkodzonego mięśnia sercowego;

  3. Wykorzystanie mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku do transferu genów terapeutycznych do guzów nowotworowych;

  4. Opracowanie terapii antyangiogennej „normalizującej” naczynia nowotworowe, zwiększającej skuteczność chemio- i radioterapii.