Grupa Genetyki Nowotworówzespół prof. Ewy Grzybowskiej

Grupa Genetyki Nowotworów

W naszych badaniach wykorzystujemy materiał genetyczny wyizolowany z limfocytów krwi obwodowej pacjentów, którzy wyrazili pisemną i świadomą zgodę na udział w badaniach naukowych. Identyfikujemy znane a także dotychczas słabo zbadane czynniki genetyczne predysponujące do choroby nowotworowej. W ramach nurtu medycyny spersonalizowanej zajmujemy się identyfikacją markerów osobniczej odpowiedzi na chemioterapię w raki piersi, jajnika, w tym czynników związanych z podwyższonym ryzykiem wystąpienia toksyczności leczenia.
Zajmujemy się bankowaniem materiału biologicznego, co umożliwia nam wykonywanie i poszerzanie panelu analiz dla wszystkich pacjentów znajdujących się w bazie danych tworzonej od kilkunastu lat.  Współpracujemy z Poradnią Genetyczną gliwickiego oddziału Centrum Onkologii.

Najważniejsze cele działalności:

  1. identyfikacja genetycznych czynników predysponujących do występowania  dziedzicznego raka piersi, jajnika, prostaty, jelita grubego

  2. analizy farmakogenetyczne-identyfikacja czynników genetycznych o potencjalnym znaczeniu prognostycznym skuteczności terapii nowotworów złośliwych piersi i jajnika

  3. analizy molekularne wybranych mutacji u pacjentów Poradni Genetycznej gliwickiego oddziału Centrum Onkologii

Analizy mutacji i polimorfizmów wykonujemy posługując się standardowymi technikami biologii molekularnej: PCR, ASA-PCR, multiplex PCR, PCR-RFLP a także HRMA i sekwencjonowanie.