Projekty grantowe Pracowni Radiobiologii Molekularnej

Period Project ID Principal Investigator Tytuł/Title
2010-2013 N N402 450039 Dr Agnieszka Mazurek Ocena przydatności oznaczania krążącego DNA i poszukiwania w nim mutacji somatycznych genów EGFR i KRAS w rakach płuc oraz głowy i szyi.
 
Quantitative and qualitative analysis of the circulating, cell-free DNA in lung and head and neck cancer. Assessment of somatic EGFR and KRAS mutations.
2007-2010 N401 1865 33 Dr Ewa Małusecka Weryfikacja markerów odpowiedzi na radioterapię w raku gruczołu krokowego z zastosowaniem mikrodyssekcji laserowej i metody Q-PCR.
 
Verification of radioresponse markers in prostate cancer. Analysis of the laser-assisted microdissection samples by quantitative PCR
2006-2010 PBZ-MNiI2/1/2005 prof. Włodzimierz Ostrowski – COI Warszawa Projekt zamawiany: „Zastosowanie współczesnej genomiki funkcjonalnej i bioinformatyki do charakteryzacji i tworzenia modeli procesów biologicznych o istotnym znaczeniu w medycynie i rolnictwie”
 
”Application of functional genomics and bioinformatics to create models and characterize biological processes crucial for medicine and agriculture”
 
Projekt badawczy: „Znaczenie podstawowych molekularnych cech nowotworu oraz jego mikro-środowiska jako determinant profilu ekspresji genów” (dr Katarzyna Lisowska – kierownik zadania)
 
“Gene mutations and tumor’s microenvironment  as a major determinants of gene expression profile in cancer”

 

Main menu