Seminaria Działu Badawczego (czwartki, godzina 9.15, Sala Wykładowa im. Święckiego):

11.02.2016     Agnieszka Mazurek (CBT): Możliwości wykorzystania i zastosowania cfDNA krwi  w diagnostyce chorób nowotworowych

04.02.2016     Patryk Janus (CBT): " ChIP - moja historia..."

28.01.2016     Ryszard Smolarczyk  (CBT): Wykorzystanie komórek mezenchymalnych zrębu (MSC) do swoistego transferu białek terapeutycznych w terapii guzów pierwotnych czerniaka mysiego

21.01.2016     Tomasz Francuz (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach): Cukrzyca
i nowotwory – przypadkowy związek czy nowe możliwości terapii?

14.01.2016     Natalia Vydra (CBT): Estrogeny a nowotwory piersi u kobiet.

07.01.2016     Joanna Jazowiecka-Rakus (CBT): Wirusy onkolityczne. Myksomatoza w terapii przeciwnowotworowej.

17.12.2015     Anna Krawczyk (CBT): Narzędzia bioinformatyczne do anotacji microRNA wspomagające ocenę ich udziału.

10.12.2015     Patrycja Tudrej (CBT): Związek mutacji genów TMEM127 i MAX z rozwojem guzów chromochłonnych.

03.12.2015     Wiesława Widłak (II/III KRA): Między genem a białkiem czyli biogeneza RNA.

26.11.2015     Magdalena Jarosz-Biej (CBT): Komórki macierzyste izolowane z ludzkiego serca – mit czy rzeczywistość?

12.11.2015     Nicole Meinusch (Bielefeld University): Localisation of Desmin in Eucaryotes.

05.11.2015     Andrzej Smagur (CBT): Allogeniczne transplantacje krwiotwórczych komórek macierzystych od dawców haploidentycznych.

22.10.2015     Klaudia Kulik (CBT): Wpływ trichostatyny A na potencjał przerzutowy glejaka wielopostaciowego linii T98G.

15.10.2015     Piotr Widłak (CBT): Obrazowanie molekularne IMS.

08.10.2015     Marcin Kozakiewicz (Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi): Własne doświadczenia w leczeniu pacjentów z zastosowaniem indywidualnych implantów twarzowej części czaszki.

01.10.2015     Marek Chadalski (CBT): Napar pełen energii – słowo o właściwościach yerba mate.

25.06.2015     Stanisław Szala (CBT) Czym jest to coś co nazywamy nauką?

18.06.2015     Artur Góra (Politechnika Śląska): Badania in silico.

11.06.2015     Marek Rusin (CBT): Analiza skutków synergistycznej aktywacji białka p53.

28.05.2015     Tomasz Cichoń (CBT) Nowe regulacje prawne dotyczące doświadczeń
na zwierzętach laboratoryjnych.

14.05.2015     Tomasz Banasik (ZERN): Nowotwory 4P w województwie śląskim.

07.05.2015     Katarzyna Klarzyńska (ŚlUM/CBT): Działania niepożądane produktów leczniczych.

23.04.2015     Agnieszka Gdowicz-Kłosok (CBT): Polimorfizm genu SIPA1 jako potencjalny marker prognostyczny w nieoperacyjnym raku płuca.

16.04.2015     Artur Zajkowicz (CBT): Właściwości szlaku sygnalizacyjnego białka p53 ujawnione podczas analizy skutków traktowania komórek rezweratrolem – naturalnym polifenolem o właściwościach przeciwnowotworowych.

09.04.2015     Katarzyna Gaca (Elsevier B.V.): Prezentacja możliwości zastosowania bazy Reaxys oraz rozszerzenia Medicinal Chemistry w pracy naukowej.

26.03.2015     Andrzej Dworak (Centrum Chemii Polimerów PAN, Zabrze): Nanostruktury polimerowe do zastosowań biomedycznych.

19.03.2015     Jacek Rogoliński, Damian Sojka (CBT): Popularyzacja nauki dziś.

12.03.2015     Magdalena Olbryt (CBT): Czerniak skóry – przełom w leczeniu?

05.03.2015     Andrzej Tukiendorf (ZEiRN): Badania epidemiologiczne jako pomoc dla onkologii.

26.02.2015     Anna Habryka (CBT): Rola czynnika transkrypcyjnego HIF-1 w regulacji ekspresji ludzkiego genu HSPA2.

19.02.2015     Danuta Grabowska (Thomson Reuters. Intellectual Property & Science): Bibliometryczne spojrzenia na dorobek naukowy poprzez Web of Science

29.01.2015     Maria Sokół (ZFM): Metabolomika w medycynie z zastosowaniem techniki NM.

22.01.2015     Marek Rusin (CBT): Szlak pentozofosforanowy i obrona przed stresem oksydacyjnym.

15.01.2015     Katarzyna Lisowska (CBT): GMO – co piszczy w trawie.

08.01.2015     Iwona Mitrus (KTS): Człowiek i mysz.

18.12.2014     Michalina Gramatyka (ZFM): Efekty cytotoksyczne wywierane in vitro przez promieniowanie jonizujące i epirubicynę w kardiomiocytach.

11.12.2014     Agnieszka Toma-Jonik (CBT): Rola czynnika transkpcyjnego HSF1 w progresji nowotworu i chemooporności komórek czerniaka.

04.12.2014     Katarzyna Kujawa (CBT): Rak jajnika – w poszukiwaniu molekularnych mechanizmów tumorogenności i chemo-oporności.

27.11.2014     Sybilla Matuszczak (CBT) Właściwości sercowych mezynchemalnych komórek zrębu CD105+ CD34- i ich wpływ na pozawałowe serce myszy.

13.11.2014     Katarzyna Szołtysek (CBT): Udział NF-κB w regulacji odpowiedzi komórkowej indukowanej promieniowaniem jonizującym.

06.11.2014     Janusz Szafert (Politechnika Śląska): Projekt Śląska Bio-Farma: Historia Projektu, struktura konsorcjum, możliwości realizacji projektów na potrzeby nauki.

30.10.2014     Anna Walaszczyk (CBT): Identyfikacja składników proteomu surowicy związanych z ryzykiem wczesnego rozsiewu raka piersi - wyniki wstępnych badań.

23.10.2014     Anna Naumowicz (CBT): Współdziałanie ścieżek sygnałowych NF-κB i HSF1.

16.10.2014     Maciej M. Lalowski (University of Helsinki): Proteomics, network and systems biology approaches towards disease.

09.10.2014     Małgorzata Roś (CBT): Składniki lipidomu surowicy jako potencjalne wczesne markery rozwoju raka płuca (prezentacja grantu Preludium).

02.10.2014     Marek Rusin (CBT): Badanie mechanizmu zahamowania wzrostu komórek nowotworowych przez synergistyczną aktywację białka p53 wywołaną kombinacją nutliny-3a oraz substancji wywołujących stres jąderkowy (prezentacja grantu OPUS).

26.06.2014     Dorota Butkiewicz (CBT): Polimorfizm genetyczny a przebieg kliniczny nowotworów.

Marek Rusin (CBT): Komunikacja p53 z komórkowymi szlakami sygnalizacyjnymi.

12.06.2014     Dorota Ścieglińska (CBT): Miejsce HSPA2 wśród rodziny białek opiekuńczych HSP70 (HSPA).

05.06.2014     Stanisław Szala (CBT): Prezentacja Pracowni.

29.05.2014     Ewa Grzybowska (CBT): Dziedziczenie wielogenowe podatności na zachorowanie na raka piersi i raka jajnika modyfikujące przebieg kliniczny choroby.

22.05.2014     Wiesława Widłak (II/III KRt): Udział HSF1 (Heat Shock transcription Factor 1) w powstawaniu i progresji nowotworu.

15.05.2014     Katarzyna Lisowska (CBT): Rak jajnika - podtypy molekularne, komórki macierzyste, metody diagnostyczne.

08.05.2014     Agnieszka Mazurek (CBT): Poszukiwanie markerów molekularnych oraz nowych możliwości metodologicznych w badaniu chorób nowotworowych.

24.04.2014     Jolanta Pamuła-Piłat (CBT): Importery miedzi i ich rola w terapii onkologicznej.

10.04.2014     Arkadiusz Samojedny (KAWA.SKA): Współczesne narzędzia badawcze: Leica LMD i wydajny system wykrywania mutacji – Sequenom.

03.04.2014     Karolina Tęcza (CBT): Komórkowe systemy transportu miedzi - znaczenie kliniczne.

27.03.2014     Magdalena Głowala-Kosińska (KTS): Ocena udziału grasicy w repopulacji limfocytów po autologicznym przeszczepie komórek krwiotwórczych.

20.03.2014     Dorota Słonina (COI, Kraków): Ryzyko nowotworów wtórnych po radioterapii.

13.03.2014     Anna Wojakowska (CBT): Wykorzystanie techniki spektrometrii masowej do profilowania i identyfikacji proteomicznych i metabolomicznych składników guza swoistych dla poszczególnych typów raka tarczycy.

06.03.2014     Weronika Rupik (U.Sl. Katowice): Części zamienne do człowieka dawniej i dziś.

27.02.2014     Agata Abramowicz (CBT): Infiltracja guza przez komórki układu odpornościowego na przykładzie szczurzego glejaka: osteopontyna - aktorka pierwszoplanowa czy statystka?

20.02.2014     Mieczysław Chorąży (CBT): O zjawisku samoorganizacji w fenomenie życia.

13.02.2014     Robert Banasik (ZERN): Wokół wnioskowania statystycznego - "survivor bias" i paradoks Simpsona.

06.02.2014     Ryszard Smolarczyk (CBT): Wpływ kombinacji leków antyangiogennych immunomodulacyjnych na mikrośrodowisko nowotworowe.

16.01.2014     Karol Jelonek (CBT): Monitorowanie zmian lipidomu surowicy u pacjentów z rakiem regionu głowy i szyi poddanych działaniu promieniowania jonizującego

09.01.2014     Magdalena Kalinowska-Herok (CBT): Obrazowanie lipidów techniką spektrometrii mas

19.12.2013     Elżbieta Zipper (Instytut Fizyki, UŚ): Fizycy w badaniach nowotworów: nowe idee, metody, perspektywy.

12.12.2013     Joanna Łanuszewska (CBT): Białka naprawcze a terapia przeciwnowotworowa.

05.12.2013     Magdalena Jarosz (CBT): Wplyw kombinacji leków antyangiogennych i immunomodulacyjnych na mikrośrodowisko nowotworowe.

28.11.2013     Agata Chwieduk (KTS): title pending

21.11.2013     Marek Zmyślony (Instytut Medycyny Pracy, Łódź): Czy współczesna telefonia komórkowa ma oddziaływanie kancerogenne?

07.11.2013     Wiesława Widłak (CBT): "Śmieciowe DNA" (junk DNA) - czy na pewno niepotrzebne?

31.10.2013     Andrzej Stanisław Zoll (WSPA, Rzeszów): Normy prawne i normy moralne w kontekście badań naukowych

24.10.2013     Jacek Rogolinski (CBT): Czy radiobiolodzy mogą w czymś jeszcze wesprzeć radioterapeutów?

17.10.2013     Agnieszka Mazurek (CBT): Krążące DNA – implikacje kliniczne

10.10.2013     Piotr Widłak (CBT): Zmiany proteomu i lipidomu krwi indukowane przez promieniowanie jonizujące

03.10.2013       Justyna Czapla (CBT): Detekcja progenitorowych komórek c-Kit+ w ludzkim sercu.

27.06.2013       Iwona Mitrus (KTS): Szpik jako obszar uprzywilejowany immunologicznie.

20.06.2013       Tomasz Cichoń (CBT): Naczynia krwionośne glejaków.

13.06.2013       Rafał Tarnawski (3KRt): Zastosowanie nowoczesnego obrazowania w IMRT CyberKnife.

06.06.2013       Monika Pietrowska (CBT): Wykorzystanie molekularnego obrazowania tkanek w różnicowaniu typów histologicznych nowotworów tarczycy.

23.05.2013     Aleksandra Rusin (CBT): Potencjał cytostatyczny WP1066 - inhibitora czynnika transkrypcyjnego STAT3.

16.05.2013     Maciej Budzanowski (Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków): Dawki otrzymywane przez osoby pracujące w narażeniu na promieniowanie jonizujące w Polsce.

09.05.2013     Anna Habryka (CBT): Wpływ hipoksji na ekspresję genów HSP w keratynocytach.

25.04.2013     Patryk Janus (CBT): Wpływ szoku termicznego i czynnika HSF1 na ścieżkę sygnałową zależna od NF-kappaB.

18.04.2013     Dagmara Rusinek (ZMNEO): Profil ekspresji genów w raku brodawkowatym tarczycy związanym z obecnością mutacji V600E BRAF.

11.04.2013     Anna Fiszer-Kierzkowska (CBT): Krążące mikroRNA jako nowotworowe markery diagnostyczne i prognostyczne.

04.04.2013     Wieslawa Widłak (II/III KRt): Alternatywny splicing w egzonach (dual splicing) – fakt, czy artefakt.

21.03.2013     Stanisław Szala (CBT): Regeneracja serca.

14.03.2013     Agnieszka Gogler-Pigłowska (CBT): Ekspresja białka HSPA2 w glejaku wielopostaciowym – na wyboistej drodze do zrozumienia złożonej biologii GBM.

07.03.2013     Markus Duchler (Zakład Chemii Bioorganicznej, PAN, Łódź): Biological SMS –miRNAs in exosomes used for early detection or treatment of cancer.

28.02.2013     Magdalena Olbryt (CBT): Czerniak skóry - od biologii do kliniki.

21.02.2013     Sebastian Giebel (KTS): Znaczenie polimorfizmu genów KIR i HLA dla wyników allogenicznych transplantacji komórek krwiotwórczych.

14.02.2013     Natalia Vydra (CBT): Rola czynnika HSF1 w procesie nowotworowym.

07.02.2013     Marek Rusin (CBT): Czy fruktoza jest trucizną?

31.01.2013     Ewa Grzybowska (CBT): Banki materiałów biologicznych w badaniach naukowych.

24.01.2013     Andrzej Tukiendorf (ZERN): Moje doświadczenia z siecią neuronową.

17.01.2013     Michał Kalemba (ZMNiEO): Związek polimorfizmów jednonukleotydowych w locus FOXE1 z rakiem brodawkowatym tarczycy.

10.01.2013     Ahmad Jalili (Medical University of Vienna): Toward identification of novel therapeutic targets in melanoma patients resistant to BRAFV600E inhibitors.

20.12.2012     Tomasz Banasik (ZERN): Szacowanie przeżyć w badaniach populacyjnych

13.12.2012     Adam Maciejewski, Piotr Jędrzejewski (KChOiR), Marcin Binkowski (UŚl): Wykorzystanie najnowszych osiągnięć tomografii komputerowej w praktyce klinicznej

06.12.2012     Dorota Butkiewicz (CBT): Znaczenie sylwetki genetycznej gospodarza w terapii wybranych nowotworów

29.11.2012     Wanda Baer-Dubowska (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu): Składniki odżywcze w profilaktyce nowotworów

22.11.2012     Agnieszka Gdowicz-Kłosok (CBT): Immunofentypowanie subpopulacji limfocytów u pacjentów chorych na raka żołądka w trakcie radioterapii, jako potencjalny marker predykcyjny

08.11.2012     Katarzyna Lisowska (CBT): Nowe spojrzenie na histogenezę raka jajnika

28.06.2012     Małgorzata Krześniak (CBT): Aktywacja szlaku sygnalizacyjnego p53 przez stres jąderkowy

18.10.2012     Sybilla Matuszczak (CBT): Komórki macierzyste serca

04.10.2012     Andrzej Smagur (KTS): Hematopoetyczny himeryzm poprzeszczepowy

28.06.2012     Dariusz Lange (ZPN) - Czy w dobie badań genetycznych tradycyjna histopatologia jest ciągle potrzebna?

21.06.2012     Brygida Białas (ZBt): Ewolucja od radu do nowoczesnych technik brachyterapii

14.06.2012     Beata Kaleta (KOKiD): Nowe trendy w diagnostyce i leczeniu raka jajnika

31.05.2012     Dariusz Lange (ZPN) - Czy w dobie badań genetycznych tradycyjna histopatologia jest ciągle potrzebna?

24.05.2012     Rafał Kochanowski i Karol Tymiński (Roche Diagnostics Polska): Nanorozmiar – megamożliwości. Nowe rozwiązania dla Real-time PCR.

17.05.2012     Iwona Mitrus (OTS) – Podstawy NMR dla nie-chemików.

10.05.2012     Anna Naumowicz (CBT): Klonowanie i wstępna charakterystyka nowego genu mysiego aktywowanego w warunkach stresu termicznego. Praca nagrodzona na Pierwszej Studenckiej Konferencji Biologii Molekularnej.

26.04.2012     Jolanta Pamuła-Piłat (CBT): Zastosowanie techniki HRM do badania mutacji w genach BRCA1 i BRCA2

19.04.2012     Stanisław Półtorak (KChOR): Kompleksowe leczenie chirurgiczne nowotworów piersi

12.04.2012     Karolina Tęcza (CBT): Farmakogenetyka w przebiegu raka jajnika

29.03.2012     Katarzyna Szołtysek (CBT): Funkcjonalne współzależności szlaków sygnałowych zależnych od czynników transkrypcyjnych p53 i NF-kappaB

22.03.2012     Karol Jelonek (CBT): Wykorzystanie spektrometrii mas do badania lipidomu krwi

15.03.2012     Krzysztof Składowski (I KRt): Ewolucja od 2D do 4D-HD w radioterapii

08.03.2012     Katarzyna Lisowska (CBT): Modyfikacje genetyczne organizmów w rolnictwie i produkcji żywności

01.03.2012     Ryszard Smolarczyk (CBT): Wrażliwość neurosfer komórek glejaków na niektóre leki przeciwnowotworowe

23.02.2012     Leszek Miszczyk (ZRt): Radioterapia chorób nienowotworowych

16.02.2012     Magdalena Jarosz (CBT): Przeciwnowotworowe działanie szczepionki DNA skierowanej przeciwko endoglinie

09.02.2012     Prof. Wiesław Nowak (UMK, Toruń): Komputerowe modelowanie nanomechaniki białek o istotnym znaczeniu medycznym

02.02.2012     Szymon Oleksy (STI, Poznań): Priximity Ligation Assay oraz macierze przeciwciał jako nowe techniki laboratoryjne w badaniach nad nowotworami

26.01.2012     Dorota Ścieglińska (CBT): W poszukiwaniu funkcji dla białka HSPA2 - dwa lata później

19.01.2012     Piotr Widłak (CBT): Nowotwory dziedziczne i nowotwory zakaźne – stereotypy i rzeczywistość

26.01.2012     Dorota Ścieglińska (CBT): Nowotwory dziedziczne i nowotwory zakaźne – stereotypy i rzeczywistość

12.01.2012     Krzysztof Ślosarek (ZPRiB): Planowanie leczenia w radioterapii – konieczność czy strata czasu?

05.01.2012     Agnieszka Mazurek (CBT): Detekcja nowych mutacji w MLH1 i MSH2 u pacjentów z Zespołem Lyncha - zastosowanie metody HRM