Projekty grantowe Pracowni Genetyki Nowotworów 2000 – 2011

 

Okres

ID projektu

Kierownik projektu

Tytuł

2010-2013

MNiSW

N401 3299 39

Ewa Grzybowska

Analiza wpływu czynników genetycznych – wariantów polimorficznych genów PGR, ATM,TP53 i rodziny genów ABC na ryzyko zachorowania i przebieg kliniczny raka jajnika.

2004-2006

Grant UE No LSHC-CT-2004-503465

Ewa Grzybowska

Cancer Control using Population-based Registries and Biobanks

2004-2005

MNiSW

3 P05C 058 25

J. Steffen

E. Grzybowska – kier. wyodrębnionego zadania

Częstość występowania heterozygotycznego nosicielstwa mutacji genu NBS1
w rodzinnych zachorowaniach na nowotwory złośliwe

2004-2006

PBZ-KBN-090 P/05/02

J. Steffen

E. Grzybowska – kier. wyodrębnionego zadania

Ocena częstości nosicielstwa mutacji genów BRCA1 i CHEK2 w populacji polskiej – z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego oraz struktury zachorowań na nowotwory w rodzinach nosicielek tych genów

2003-2007

MNiSW

PBZ-KBN-091 /P05/56

Ewa Grzybowska

Porównanie profilu ekspresji genów w rakach jajnika uwarunkowanych obecnością dziedzicznych mutacji i polimorfizmów oraz w sporadycznych rakach jajnika.

2002-2002

MNiSW

3 P05E 004 22

Ewa Grzybowska

Receptor androgenowy (AR) jako potencjalny czynnik modulujący dziedziczną predyspozycję do raka piersi i jajnika: poszukiwanie mutacji i polimorfizmów
w domenie N - końcowej genu AR.

2001-2003

MNiSW

6 P05A 142 21

Ewa Grzybowska

Analiza mutacji i polimorfizmów w domenie hormonalneji domenie DNA genów receptora estrogenowego Ó i á oraz w regionie promotorowym genu BRCA1
u rodzin z dziedziczną predyspozycją do raka piersi i/lub jajnika.

1997-2000

MNiSW

6 P04B 003 13

Ewa Grzybowska

Analiza mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 u pacjentek Instytutu Onkologii; wyszukiwanie rodzin obarczonych mutacją dziedziczną powodującą podwyższone ryzyko zapadnięcia na raka sutka i jajnika.

Main menu