Granted research projects realized in the Cancer Cell Signaling Pathways Group:

Period

Project ID

Principal Investigator

Tytuł/Title

2016-2019

2015/17/B/NZ3/03760

OPUS 9

Wiesława Widłak

Wpływ czynnika transkrypcyjnego HSF1 na transformację nowotworową indukowaną przez estrogen

An influence of HSF1 transcription factor on neoplastic transformation induced by estrogen

2015-2018

2014/13/B/NZ3/04650

OPUS 7

Wiesława Widłak

Nowe aspekty regulacji apoptozy indukowanej stresem termicznym

A new regulatory mechanisms of heat shock-induced apoptosis

2015-2018

2014/13/B/NZ7/02341

OPUS 7

Natalia Vydra

Mechanizm i znaczenie aktywacji czynnika transkrypcyjnego HSF1 w transformacji nowotworowej indukowanej przez estrogen

Mechanism and significance of HSF1 activation in estrogen-induced neoplastic transformation

2012-2017

180388, MAESTRO, ST7

Marek Kimmel

Silesian University of Technology

(in cooperation with CO-I)

Inżynieria i biologia systemów w analizie odpowiedzi komórek ludzkich na stres. Geneza różnorodności, regulacja parakrynna i analiza ewolucyjna

Systems biology of responses of human cells to stress. Generation of heterogeneity, paracrine regulation and evolutionary analysis

2012-2016

2011/03/N/NZ3/03926

PRELUDIUM 2

Joanna Korfanty

Udział białka SPEN w regulacji transkrypcji w komórkach plemnikotwórczych myszy

Involvement of SPEN in regulation of the transcription in mouse spermatogenic cells

2010-2013

N N301 002439

Wiesława Widłak

Komórkowo swoisty mechanizm proapoptotycznej aktywności czynnika transkrypcyjnego HSF1

Mechanism of cell-specific proapoptotic activity of HSF1

2009-2012

N N401 031837

Natalia Vydra

Udział czynnika transkrypcyjnego HSF1 w nabywaniu oporności wielolekowej komórek nowotworowych i w selekcji komórek podtrzymujących wzrost nowotworu

The role of HSF1 transcription factor in acquisition of multidrug resistance and in selection of tumor cells  conferring tumor growth

2006-2009

2P04A04030

Wiesława Widłak

Mechanizm indukcji apoptozy przez czynnik transkrypcyjny HSF1 (heat shock transcription factor 1)

Mechanism of apoptosis induced by HSF1(heat shock transcription factor 1)

2002-2005

3P04A03323

Wiesława Widłak

Ustalenie pozajądrowego (extratesticular) występowania białka P70 kodowanego przez gen hst70 oraz zbadanie roli czynnika transkrypcji HSF1 w regulacji ekspresji genu hst70 w spermatocytach

Extratesticular localization of the P70 protein encoded by the hst70 gene and the role of HSF1 transcription factor in regulation of hst70 gene expression in spermatocytes