Granted research projects of Laboratory of Proteomics

Period

Project ID

Principal Investigator

Tytuł/Title

 

 

 

 

2018-2022

NCN

2017/27/B/NZ7/01833

Piotr Widłak

in cooperation with Silesian University of Technology and  Gdańsk Medical University

Metaboliczna i radiomiczna sygnatura wczesnego raka płuca

Metabolomics and radiomics signature of early lung cancer

2017-2021

NCN

2016/23/B/NZ4/03901

Piotr Widłak

Związek heterogenności guzów litych z mechanizmami tworzenia przerzutów i prognozą wyników leczenia; analiza wykorzystująca obrazowanie molekularne metodą MALDI-MSI

Intratumor heterogeneity and its role in cancer progression and prognosis; a study based on molecular imaging of cancer by MALDI-MSI

2017-2021

NCN

2013/11/B/NZ7/01512

Monika Pietrowska

in cooperation with Pittsburgh University

Molekularny profil egzosomów wydzielanych przez komórki nowotworowe w osoczu pacjentów z rozpoznaniem czerniaka

Molecular profiling of tumor-derived exosomes in plasma of patients with melanoma

2016-2021

NCN

2015/17/B/NZ5/01387

Krzysztof Składowski

in cooperation with Ist Clinics of Radiotherapy and Chemotherapy (COG)

Identyfikacja biomarkerów indywidualnej skuteczności i toksyczności radiochemioterapii u chorych na raka regionu głowy i szyi za pomocą modelu kojarzącego profil kliniczny chorego i profilowanie metabolomiczne krwi technikami NMR i MS

Identification of biomarkers of individual radiochemotherapy toxicity and efficacy in patients with head and neck cancer based on a model combining clinical patient data and metabolomic blood profiling with NMR and MS

2015-2020

NCBiR

DZP/PBS3/247184/ 2014

Piotr Widłak

in cooperation with Gdańsk Medical University – project leader

MOLTEST_BIS - Walidacja molekularnych sygnatur wczesnego wykrywania raka płuca w grupie wysokiego ryzyka zachorowania

2018-2019

NCN

2018/28/T/NZ5/00188

Agata Abramowicz

Scharakteryzowanie proteomu egzosomów uwalnianych z komórek poddanych stresowi genotoksycznemu

Proteome of exosomes released by cells subjected to genotoxic stress

2014-2019

NCN

2013/11/B/NZ7/01512

Monika Pietrowska

Proteom, lipidom oraz miRN-om egzosomów uwalnianych z komórek raka głowy i szyi w odpowiedzi na czynniki genotoksyczne

Proteome, lipidome and miRN-ome of exosomes relased from head and neck cancer cells in response to genotoxic agents

2015-2017

FP7/Euroatom

OPERRA – 604984 VIBRATO

Piotr Widłak

in cooperation with CEA, Grenoble, France – project leader

Validation in vivo of immune bioindicators of radiation exposure to use for emergency situations, the determination of health effects and molecular epidemiology

2015-2017

NCBiR

DZP/PBS3/245247/ 2014

Piotr Widłak

in cooperation with Silesian University of Technology – project leader

BioTest – Platforma zdalnego testowania hipotez i analizy danych biomedycznych

2014-2017

NCN

2013/11/N/NZ7/00770

Małgorzata Roś

Składniki lipidomu surowicy jako potencjalne wczesne markery rozwoju raka płuca

Components of serum lipidome as potential markers for early detection of lung cancer

2013-2017

NCN

2013/08/M/NZ1/00935

Piotr Widłak

in cooperation with

Neil D. Perkins (University of Newcastle)and Marek Kimmel (Rice University)

Współdziałanie ścieżek sygnałowych zależnych od NF-κB i p53 w komórkowej odpowiedzi na czynniki uszkadzajace DNA

Interplay between NF-κB and p53-dependent pathways in cellular response to DNA damaging factors.

2013-2017

NCN

2013/08/S/NZ2/00868

Anna Wojakowska

Wykorzystanie technik spektrometrii mas do profilowania i identyfikacji proteomicznych i metabolomicznych składników guza swoistych dla poszczególnych typów raka tarczycy

Mass spectrometry-based proteomic and metabolomic profiling of different types of thyroid cancer.

2013-2017

NCN

2012/07/B/NZ4/01450

Piotr Widłak

Profilowanie proteomu guza w klasyfikacji raków tarczycy.

Proteomic patterns in classification of thyroid cancer

2012-2017

NCN

2011/03/D/NZ4/03507

Magdalena Kalinowska-Herok

Scharakteryzowanie białek swoistych dla molekularnych marginesów guza nowotworowego za pomocą obrazowania molekularnego Imaging Mass Spectrometry.

Characterization of molecular margins of cancer by MALDI imaging mass spectrometry

2013-2016

NCN

2012/05/N/NZ4/02307

Anna Walaszczyk

Identyfikacja składników proteomu surowicy związanych z ryzykiem wczesnego rozsiewu raka piersi

Identification of serum proteome components associated with risk of early metastasis of breast cancer

2013-2016

NCN

2012/05/B/NZ2/01618

Marek Kimmel

in cooperation with Silesian University of Technology

Bioinformatyczne i biofizyczne modele sekwencji DNA wiążących NF-kappaB: przewidywanie lokalizacji miejsc wiązania w genomach i ich weryfikacja doświadczalna, oraz analiza ko-ewolucji z rodziną białek NF-kappaB.

Bioinformatics and biophysical models of NF-kappaB binding sites in DNA: genomewide prediction of binding sites, experimental confirmation and co-evolution with the NF-kappaB family

2011-2014

NCN

2011/01/B/NZ4/03563

Piotr Widłak

Identyfikacja cech proteomu surowicy człowieka odzwierciedlających ekspozycję na promieniowanie jonizujące

Identification of serum proteome features reflecting exposure of humans to ionizing radiation

2011-2013

MNiSW

N401 563740

Piotr Widłak

doctoral grant of Patryk Janus

Analiza wpływu czynnika transkrypcyjnego HSF1 na ścieżkę sygnałową zależną od NFB

Analysis of interference between HSF1 transcription factor and NFB-dependent pathway.

2011-2016

MNiSW

N402 685640

Dorota Gabryś

in cooperation with Department of Radiotherapy (COG)

Analiza toksycznego działania promieniowania jonizującego i antracyklin na układ sercowo-naczyniowy.

Analysis of cardiotoxicity of ionizing radiation and anthracyclines

2010-2013

MNiSW

POIG.01.01.02-20-080/09 (2A)

Monika Pietrowska

in cooperation with Gdańsk Medical University – project leader

Opracowanie molekularnych testów wspomagających wykrywanie wczesnego raka płuca - MOLTEST 2013. (Identyfikacja profilu białek surowicy krwi swoistego dla osób z rakiem płuc w niskim stopniu zaawansowania klinicznego).

Molecular tests supporting early detection of lung cancer – MOLTEST2013. (Serum proteome mass profiles specific for low grade lung cancer).

2010-2013

MNiSW

N402 4503 39

Piotr Widłak

Próba identyfikacji markerów promieniowrażliwości za pomocą analizy profilu masowego proteomu surowicy krwi u chorych leczonych promieniami z powodu nowotworów głowy i szyi.

Identification of radiosensitivity markers in serum proteome of patients with head and neck cancer treated with radical radiotherapy.

2010-2013

MNiSW

N402 3506 38

Rafał Tarnawski

in cooperation with 3rd Clinics of Radiotherapy (COG)

Analiza proteomiczna surowicy krwi w celu wczesnego rozpoznania i optymalizacji leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca.

Analysis of serum proteome for early detection and optimizing of treatment of non-small cell lung cancer patients.

 

Main menu