Molecular Mechanisms of Anticancer Therapies GroupResearch Team Leader Marek Rusin, Ph. D., Dr. Sci.

Historia zespołu

Grupa formowała się w latach 90-tych ubiegłego wieku wokół zagadnień związanych z epidemiologią molekularną raka płuca. W początkowym opracowaniu tematyki badawczej i nawiązaniu współpracy z zagranicznymi laboratoriami wiodącą rolę odegrał prof. Mieczysław Chorąży. Członkowie zespołu (D. Butkiewicz, M. Rusin) odbyli długotrwałe staże naukowe w Laboratory of Human Carcinogenesis w Narodowym Instytucie Badań nad Rakiem (NCI) wchodzącym w skład Narodowych Instytutów Zdrowia (NIH) w Bethesda, stan Maryland, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w Niemieckim Centrum Badań nad Rakiem (DKFZ) w Heidelbergu (D. Butkiewicz). Dzięki współpracy ze wspomnianymi jednostkami badawczymi wykrystalizowała się obecna tematyka badawcza zespołu obejmująca z jednej strony analizę funkcjonowania komórki nowotworowej na poziomie molekularnym, a z drugiej strony badania genetyczne dotyczące cech osobniczych wpływających na ryzyko zachorowania i skuteczność leczenia choroby nowotworowej.