SONATA 11      2016/21/D/NZ5/01913 Jolanta Pamuła-Piłat

Polimorfizmy genów miRNA oraz fragmentów 3'UTR wybranych genów ADME u pacjentek z rakiem piersi leczonych schematem FAC (5-fluorouracyl, doksorubicyna, cyklofosfamid) 23.02.2017-20.02.2020

 

Main menu