Major Topics

Ovarian cancer

Cortez, A.J., Tudrej, P., Kujawa, K.A., Lisowska, K.M. Advances in ovarian cancer therapy. Cancer Chemother Pharmacol (2017).

Lisowska KM, Olbryt M, Student S, Kujawa KA, Cortez AJ, Simek K, Dansonka-Mieszkowska A, Rzepecka IK, Tudrej P, Kupryjańczyk J. Unsupervised analysis reveals two molecular subgroups of serous ovarian cancer with distinct gene expression profiles and survival. J Cancer Res Clin Oncol. 2016 Mar 30.DOI: 10.1007/s00432-016-2147-y

Szafron LM, Balcerak A, Grzybowska EA, Pienkowska-Grela B, Podgorska A, Zub R, Olbryt M, Pamula-Pilat J, Lisowska KM, Grzybowska E, Rubel T, Dansonka-Mieszkowska A, Konopka B, Kulesza M, Lukasik M, Kupryjanczyk J. The putative oncogene, CRNDE, is a negative prognostic factor in ovarian cancer patients. Oncotarget. 2015 Nov 4. doi: 10.18632/oncotarget.6016. [Epub ahead of print]

Aleksandra Kujawa K, Lisowska KM. Ovarian cancer - from biology to clinic. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2015 Dec 2;69(0):1275-90.

Lisowska K (2007) Profil ekspresji genów w raku jajnika: znaczenie dziedzicznej mutacji genu BRCA1 na tle innych cech molekularnych i klinicznych guza (rozprawa habilitacyjna). Nowotwory J. Oncol. 57, supl. 8.

Lisowska K , Grzybowiska E (2004) Profile ekspresji genów w raku jajnika – poszukiwanie nowych markerów molekularnych i próby klasyfik ac ji przypadków pod względem rokowania i odpowiedzi na terapię. Gin. Onkol. Supl. 1, 21-29

Hypoxia and melanoma

Kuś-Liśkiewicz M, Polańska J, Korfanty J, Olbryt M, Vydra, N, Toma A, Widłak, Impact of heat shock transcription factor 1 on global gene expression profiles in cells which induce either cytoprotective or pro-apoptotic response following hyperthermia, BMC Genomics; 14:456, 2013
http://www.biomedcentral.com/1471-2164/14/456/abstract

Mazurek AM, Olbryt M (2012): The influence of neuropilin-1 silencing on semaphorin 3A and 3C activity in B16(F10) murine melanoma cells. Neoplasma 59: 43-51. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22082309

Olbryt M , Habryka A, Tyszkiewicz T, Rusin A, Cichoń T, Jarząb M. Krawczyk Z (2011): Melanoma-associated genes, MXI1, FN1, and NME1 , are hypoxia responsive in murine and human melanoma cells. Melanoma Res . 21: 417-25. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21912348

Olbryt M , Jarząb M, Jazowiecka-Rakus A, Simek K, Szala S, Sochanik A (2006): Gene expression profile of B16(F10) murine melanoma cells exposed to hypoxic conditions in vitro. Gene Expression 13: 91-203. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17193925

Breast cancer

Lisowska K , Dudaladava V, Jarząb M, Huzarski T, Chmielik E, Stobiecka E, Lubiąski J, Jarząb B (2011): BRCA1-related gene signature in breast cancer is strongly influenced by ER status and molecular subtype. Frontiers in Bio science E3: 125-136. http://www.bioscience.org/2011/v3e/af/227/227.pdf

Dudaladava V, Jarząb M, Stobiecka E, Chmielik E, Simek K, Huzarski T, Lubiąski J, Pamuła J, Pękala W, Grzybowiska E, Lisowska K (2006): Gene expression profiling in hereditary, BRCA1-linked breast cancer: preliminary report. Hereditary Cancer in Clinical Practice 4: 28-38. http://www.hccpjournal.com/content/4/1/28

Stress proteins in cancer and cytoprotection

Kuś-Liśkiewicz M, Polańska J, Korfanty J, Olbryt M, Vydra, N, Toma A, Widłak, Impact of heat shock transcription factor 1 on global gene expression profiles in cells which induce either cytoprotective or pro-apoptotic response following hyperthermia, BMC Genomics; 14:456, 2013
http://www.biomedcentral.com/1471-2164/14/456/abstract

Fiszer-Kierzkowska A, Vydra N, Wysocka-Wycisk A, Kronekova Z, Jarząb M, Lisowska K , Krawczyń Z (2011): Liposome-based DNA carriers may induce cellular stress response and change gene expression pattern in transfected cells. BMC Molecular Biology 12:27. http://www.biomedcentral.com/1471-2199/12/27

Nagy E, Balogi Z, Gombos I, Akerfelt A, Björkbom A, Balogh G, Török Z, Maslyanko A, Fiszer-Kierzkowska A, Lisowska K , Slotte P, Sistonen, Horváth I, Vígh L ( 2007): Hyperfluidization-coupled membrane microdomain reorganization is linked to activation of the heat shock response in a murine melanoma cell line. Proc. Natl. Acad. Sci . 104: 7945-50. http://www.pnas.org/content/104/19/7945.long

Vydra N, Malusecka E, Jarząb M, Lisowska K , Głowala-Kosinska M, Benedykt K, Widłak P, Krawczyń Z, Widłak W (2006): Spermatocyte-specific expression of constitutively ac tive heat shock f ac tor 1 induces HSP70i-resistant apoptosis in male germ cells. Cell Death Differ . 13: 212-222. http://www.nature.com/cdd/journal/v13/n2/full/4401758a.html

Rusin M, Zientek H, Krześniak M, Małusecka E, Zborek A, Krzyżowska-Gruca S, Butkiewicz D, Vaitiekunaite R, Lisowska K , Grzybowska E, Krawczyk Z (2004): Intronic polymorphism (1541-1542delGT) of the constitutive heat shock protein 70 gene has functional significance and shows evidence of association with lung cancer risk. Mol. Carcinogen. 39, 155-163. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mc.20009/abstract;jsessionid=F768E3C53CE93A21EA228D3A474DB4B3.d01t02

Fiszer-Kierzkowska A, Wysocka A, Jarząb M, Lisowska K , Krawczyk Z (2003): Structure of gene flanking regions and functional analysis of sequences upstream of the rat hsp70.1 stress gene. Biochim. Biophys. Acta 1625, 77-87. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167478102005924

Rafiee M, Kanwar JR, Berg RW, Lehnert K, Lisowska K , Krissansen GW (2001): Induction of systemic antitumor immunity by gene transfer of mammalian heat shock protein 70.1 into tumors in situ. Cancer Gene Ther ; 8, 974-981. http://www.nature.com/cgt/journal/v8/n12/pdf/7700395a.pdf

Krawczyń Z, Lisowska K (2000): Regul ac ja ekspresji genów szoku termicznego hsp70i . Post. Biochem . 46: 24-37.

Genetically modified organisms

Lisowska K., Cortez A. (2013): Health risk assessment of genetically modified crops in domestic studies – a literature review Health risk assessment

K. Lisowska, A.J. Cortez (2014). Kontrowersje wokół długoterminowych badań Gillesa-Erica Seraliniego nad bezpieczeństwem zdrowotnym kukurydzy GMO. Studia Ecologiae et Bioethicae UKSW, 12(2014)3, 33-54

Lisowska K (2011): Genetically modified crops and food: pros and cons. Chemik 65, 11: 1193-1203. http://www.chemikinternational.com/images/pdf_files/2011_11/chemik2011_11h.pdf

Lisowska K , Chorąży M (2011): Zboża genetycznie modyfikowane (GM) w rolnictwie – aspekty zdrowotne, środowiskowe i społeczne Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN 2/2011

Lisowska K , Chorąży M (2011): Dlaczego mówimy nie dla GMO w polskim rolnictwie NAUKA 4/2011: 173-178.

Lisowska K, Chorąży M (2010): Genetycznie zmodyfikowane uprawy i żywność – przegląd zagrożeń. Nauka 4: 127-136. https://portalwiedzy.pan.pl/images/stories/pliki/publikacje/nauka/2010/04/N410-16-Chorazy.pdf

Lisowska K (2010): Genetycznie modyfikowane uprawy a zrównoważone rolnictwo i nasze zdrowie. Journal of Ecology and Health ; 6: 303-309.

other

Lisowska K , Jarząb M: Zastosowania mikrom ac ierzy w biologii molekularnej i nauk ac h medycznych. W: Na Pograniczu Chemii i Biologii , red. H. Koroniak, J. Barciszewski, Uniwersytet im. Adam a Mickiewicza w Poznaniu, Wyd. Nauk. Poznań 2004, t. X, str. 401-427. http://press.amu.edu.pl/chemia/item/95-na-pograniczu-chemii-i-biologii-tom-x.html

Wiench M, Wygoda Z, Gubała E, Włoch J, Lisowska K , Krassowski J, Ścieglińska D, Fiszer-Kierzkowska A, Lange D, Kula D, Zeman M, Roskosz J, Kukulska A, Krawczyń Z, Jarząb B (2001): Estimation of risk of inherited medullary thyroid carcinoma in apparent sporadic patients. J. Clin. Onkol. 19, 1374-1380. http://jco.ascopubs.org/content/19/5/1374.full.pdf+html

Mucha M, Lisowska K , Goc A, Filipski J (2000): Nuclease-hypersensitive chromatin formed by a CpG island in human DNA cloned as an artificial chromosome in yeast. J. Biol. Chem. 275 , 1275-1278. http://www.jbc.org/content/275/2/1275.full.pdf+html


Main menu