Major Topics

Ovarian cancer

Tudrej P, Olbryt M, Zembala-Nożyńska E, Kujawa KA, Cortez AJ,Fiszer-Kierzkowska A, Pigłowski W, Nikiel B, Głowala-Kosińska M,Bartkowska-Chrobok A, Smagur A, Fidyk W, Lisowska KM. Establishment and Characterization of the Novel High-Grade Serous Ovarian Cancer Cell Line OVPA8. Int J Mol Sci. 2018 Jul 17;19(7). pii: E2080. doi: 10.3390/ijms19072080.    

Cortez, A.J., Tudrej, P., Kujawa, K.A., Lisowska, K.M. Advances in ovarian cancer therapy. Cancer Chemother Pharmacol (2017).

Lisowska KM, Olbryt M, Student S, Kujawa KA, Cortez AJ, Simek K, Dansonka-Mieszkowska A, Rzepecka IK, Tudrej P, Kupryjańczyk J. Unsupervised analysis reveals two molecular subgroups of serous ovarian cancer with distinct gene expression profiles and survival. J Cancer Res Clin Oncol. 2016 Mar 30.DOI: 10.1007/s00432-016-2147-y

Szafron LM, Balcerak A, Grzybowska EA, Pienkowska-Grela B, Podgorska A, Zub R, Olbryt M, Pamula-Pilat J, Lisowska KM, Grzybowska E, Rubel T, Dansonka-Mieszkowska A, Konopka B, Kulesza M, Lukasik M, Kupryjanczyk J. The putative oncogene, CRNDE, is a negative prognostic factor in ovarian cancer patients. Oncotarget. 2015 Nov 4. doi: 10.18632/oncotarget.6016. [Epub ahead of print]

Aleksandra Kujawa K, Lisowska KM. Ovarian cancer - from biology to clinic. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2015 Dec 2;69(0):1275-90.

Lisowska K (2007) Profil ekspresji genów w raku jajnika: znaczenie dziedzicznej mutacji genu BRCA1 na tle innych cech molekularnych i klinicznych guza (rozprawa habilitacyjna). Nowotwory J. Oncol. 57, supl. 8.

Lisowska K , Grzybowiska E (2004) Profile ekspresji genów w raku jajnika – poszukiwanie nowych markerów molekularnych i próby klasyfik ac ji przypadków pod względem rokowania i odpowiedzi na terapię. Gin. Onkol. Supl. 1, 21-29

Hypoxia and melanoma

Kuś-Liśkiewicz M, Polańska J, Korfanty J, Olbryt M, Vydra, N, Toma A, Widłak, Impact of heat shock transcription factor 1 on global gene expression profiles in cells which induce either cytoprotective or pro-apoptotic response following hyperthermia, BMC Genomics; 14:456, 2013
http://www.biomedcentral.com/1471-2164/14/456/abstract

Mazurek AM, Olbryt M (2012): The influence of neuropilin-1 silencing on semaphorin 3A and 3C activity in B16(F10) murine melanoma cells. Neoplasma 59: 43-51. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22082309

Olbryt M , Habryka A, Tyszkiewicz T, Rusin A, Cichoń T, Jarząb M. Krawczyk Z (2011): Melanoma-associated genes, MXI1, FN1, and NME1 , are hypoxia responsive in murine and human melanoma cells. Melanoma Res . 21: 417-25. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21912348

Olbryt M , Jarząb M, Jazowiecka-Rakus A, Simek K, Szala S, Sochanik A (2006): Gene expression profile of B16(F10) murine melanoma cells exposed to hypoxic conditions in vitro. Gene Expression 13: 91-203. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17193925

Breast cancer

Lisowska K , Dudaladava V, Jarząb M, Huzarski T, Chmielik E, Stobiecka E, Lubiąski J, Jarząb B (2011): BRCA1-related gene signature in breast cancer is strongly influenced by ER status and molecular subtype. Frontiers in Bio science E3: 125-136. http://www.bioscience.org/2011/v3e/af/227/227.pdf

Dudaladava V, Jarząb M, Stobiecka E, Chmielik E, Simek K, Huzarski T, Lubiąski J, Pamuła J, Pękala W, Grzybowiska E, Lisowska K (2006): Gene expression profiling in hereditary, BRCA1-linked breast cancer: preliminary report. Hereditary Cancer in Clinical Practice 4: 28-38. http://www.hccpjournal.com/content/4/1/28

Stress proteins in cancer and cytoprotection

Kuś-Liśkiewicz M, Polańska J, Korfanty J, Olbryt M, Vydra, N, Toma A, Widłak, Impact of heat shock transcription factor 1 on global gene expression profiles in cells which induce either cytoprotective or pro-apoptotic response following hyperthermia, BMC Genomics; 14:456, 2013
http://www.biomedcentral.com/1471-2164/14/456/abstract

Fiszer-Kierzkowska A, Vydra N, Wysocka-Wycisk A, Kronekova Z, Jarząb M, Lisowska K , Krawczyń Z (2011): Liposome-based DNA carriers may induce cellular stress response and change gene expression pattern in transfected cells. BMC Molecular Biology 12:27. http://www.biomedcentral.com/1471-2199/12/27

Nagy E, Balogi Z, Gombos I, Akerfelt A, Björkbom A, Balogh G, Török Z, Maslyanko A, Fiszer-Kierzkowska A, Lisowska K , Slotte P, Sistonen, Horváth I, Vígh L ( 2007): Hyperfluidization-coupled membrane microdomain reorganization is linked to activation of the heat shock response in a murine melanoma cell line. Proc. Natl. Acad. Sci . 104: 7945-50. http://www.pnas.org/content/104/19/7945.long

Vydra N, Malusecka E, Jarząb M, Lisowska K , Głowala-Kosinska M, Benedykt K, Widłak P, Krawczyń Z, Widłak W (2006): Spermatocyte-specific expression of constitutively ac tive heat shock f ac tor 1 induces HSP70i-resistant apoptosis in male germ cells. Cell Death Differ . 13: 212-222. http://www.nature.com/cdd/journal/v13/n2/full/4401758a.html

Rusin M, Zientek H, Krześniak M, Małusecka E, Zborek A, Krzyżowska-Gruca S, Butkiewicz D, Vaitiekunaite R, Lisowska K , Grzybowska E, Krawczyk Z (2004): Intronic polymorphism (1541-1542delGT) of the constitutive heat shock protein 70 gene has functional significance and shows evidence of association with lung cancer risk. Mol. Carcinogen. 39, 155-163. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mc.20009/abstract;jsessionid=F768E3C53CE93A21EA228D3A474DB4B3.d01t02

Fiszer-Kierzkowska A, Wysocka A, Jarząb M, Lisowska K , Krawczyk Z (2003): Structure of gene flanking regions and functional analysis of sequences upstream of the rat hsp70.1 stress gene. Biochim. Biophys. Acta 1625, 77-87. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167478102005924

Rafiee M, Kanwar JR, Berg RW, Lehnert K, Lisowska K , Krissansen GW (2001): Induction of systemic antitumor immunity by gene transfer of mammalian heat shock protein 70.1 into tumors in situ. Cancer Gene Ther ; 8, 974-981. http://www.nature.com/cgt/journal/v8/n12/pdf/7700395a.pdf

Krawczyń Z, Lisowska K (2000): Regul ac ja ekspresji genów szoku termicznego hsp70i . Post. Biochem . 46: 24-37.

Genetically modified organisms

Lisowska K., Cortez A. (2013): Health risk assessment of genetically modified crops in domestic studies – a literature review Health risk assessment

K. Lisowska, A.J. Cortez (2014). Kontrowersje wokół długoterminowych badań Gillesa-Erica Seraliniego nad bezpieczeństwem zdrowotnym kukurydzy GMO. Studia Ecologiae et Bioethicae UKSW, 12(2014)3, 33-54

Lisowska K (2011): Genetically modified crops and food: pros and cons. Chemik 65, 11: 1193-1203. http://www.chemikinternational.com/images/pdf_files/2011_11/chemik2011_11h.pdf

Lisowska K , Chorąży M (2011): Zboża genetycznie modyfikowane (GM) w rolnictwie – aspekty zdrowotne, środowiskowe i społeczne Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN 2/2011

Lisowska K , Chorąży M (2011): Dlaczego mówimy nie dla GMO w polskim rolnictwie NAUKA 4/2011: 173-178.

Lisowska K, Chorąży M (2010): Genetycznie zmodyfikowane uprawy i żywność – przegląd zagrożeń. Nauka 4: 127-136. https://portalwiedzy.pan.pl/images/stories/pliki/publikacje/nauka/2010/04/N410-16-Chorazy.pdf

Lisowska K (2010): Genetycznie modyfikowane uprawy a zrównoważone rolnictwo i nasze zdrowie. Journal of Ecology and Health ; 6: 303-309.

other

Lisowska K , Jarząb M: Zastosowania mikrom ac ierzy w biologii molekularnej i nauk ac h medycznych. W: Na Pograniczu Chemii i Biologii , red. H. Koroniak, J. Barciszewski, Uniwersytet im. Adam a Mickiewicza w Poznaniu, Wyd. Nauk. Poznań 2004, t. X, str. 401-427. http://press.amu.edu.pl/chemia/item/95-na-pograniczu-chemii-i-biologii-tom-x.html

Wiench M, Wygoda Z, Gubała E, Włoch J, Lisowska K , Krassowski J, Ścieglińska D, Fiszer-Kierzkowska A, Lange D, Kula D, Zeman M, Roskosz J, Kukulska A, Krawczyń Z, Jarząb B (2001): Estimation of risk of inherited medullary thyroid carcinoma in apparent sporadic patients. J. Clin. Onkol. 19, 1374-1380. http://jco.ascopubs.org/content/19/5/1374.full.pdf+html

Mucha M, Lisowska K , Goc A, Filipski J (2000): Nuclease-hypersensitive chromatin formed by a CpG island in human DNA cloned as an artificial chromosome in yeast. J. Biol. Chem. 275 , 1275-1278. http://www.jbc.org/content/275/2/1275.full.pdf+html


Main menu