Granted research projects performed inthe Laboratory of Tumor Biology and Molecular Markers

Period

Grant ID

 

Principal Investigator

Title (in polish)

2019 – 2020 Miniatura 3 Dr Katarzyna Kujawa Wstępna ocena związku wybranych białek (DSPG3, LOX, FN1, POSTN, MFAP5, CLASP1) z cechami kliniczno-patologicznymi raka jajnika
2016 – 2020 Grant Nr STRATEGMED II/266766/17/NCBR/2015 dr. hab. K. Lisowska Opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR stosowanego w terapii nowotworów [CELONKO]

2012 2015

Grant 2012/04/M/NZ2/00133

dr. hab. K. Lisowska

 

Projekt Harmonia: "Biologiczne oddziaływania komórek raka jajnika z komórkami macierzystymi trzewnej tkanki tłuszczowej (omental derived adipose stem cells, O-ASC)"

2006 – 2010

Grant Nr PBZ-MNiI2/1/2005

prof. Włodzimierz Ostrowski – COI Warszawa

 

Projekt zamawiany: „Zastosowanie współczesnej genomiki funkcjonalnej i bioinformatyki do charakteryzacji i tworzenia modeli procesów biologicznych o istotnym znaczeniu w medycynie i rolnictwie”

 

Projekt badawczy: „Znaczenie podstawowych molekularnych cech nowotworu oraz jego mikro-środowiska jako determinant profilu ekspresji genów” (dr Katarzyna Lisowska – kierownik zadania, mgr Magdalena Olbryt – główny wykonawca)

2008 – 2009

Grant Nr N N401 231234

prof. Zdzisław Krawczyk - COI Gliwice

 

„Poszukiwanie molekularnej sygnatury hipoksji w czerniaku”, (grant promotorski – mgr Magdalena Olbryt)

2003 - 2006

PBZ-KBN-091/P05/2003

prof. Ewa Grzybowska – COI Gliwice

 

Projekt zamawiany: „Badania nad molekularną patogenezą nowotworów oraz wykorzystanie metod biologii molekularnej, genomiki i proteomiki dla wczesnego wykrywania, optymalizacji leczenia i rozwoju nowych metod terapii nowotworów złośliwych”

Projekt badawczy:

„Porównanie profilu ekspresji genów w rakach jajnika uwarunkowanych obecnością dziedzicznych mutacji i polimorfizmów oraz w sporadycznych rakach jajnika” (dr Katarzyna Lisowska – kierownik zadania, mgr Magdalena Olbryt – główny wykonawca)

2001 - 2004

PBZ/KBN/040/P04/2001

prof. Barbara Jarząb, COI - Gliwice

 

Projekt zamawiany: „Zastosowanie metod nowoczesnej genomiki funkcjonalnej do rozwiązania istotnych problemów z zakresu biotechnologii i medycyny”.

Projekty badawcze:

1.       „Profil ekspresji genów w komórkach nowotworowych czerniaka B16(F10) in vitro w warunkach hipoksji”; mgr Magdalena Olbryt, główny wykonawca

2.       „Badanie wzoru ekspresji genów metodą mikromacierzy DNA w genetycznie uwarunkowanych nowotworach piersi w porównaniu do nowotworów sporadycznych” prof. Ewa Grzybowska – kierownik zadania; dr Katarzyna Lisowska - główny wykonawca

 

Main menu