1. R. Smolarczyk, T. Cichoń, W. Kamysz, M. Głowala-Kosińska, A. Szydło, Ł. Szulika, A. Sieroń, S. Szala: Anticancer effects of CAMEL peptide. Laboratory Investigation, 90; 940-952, 2010.
 2. Sochanik, I. Mitrus, R. Smolarczyk, T. Cichoń, M. Śnietura, M. Czaja, S. Szala: Experimental anticancer therapy with vascular-disruptive peptide and liposome-entrapped chemotherapeutic agent. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 58: 235-245, 2010.
 3. S. Szala, I. Mitrus, A. Sochanik: Can inhibition of angiogenesis and stimulation of immune response be combined into a more effective antitumor therapy. Cancer Immunol. Immunother 59: 1449-1455, 2010.
 4. Smagur, M. Boyko, N. Biront, T. Cichoń, S. Szala. Chimeric protein ABRaA-VEGF121 is cytotoxic towards VEGFR-2-expressing PAE cells and inhibits B16-F10 melanoma growth. Acta Biochim. Polon. 2009; 56: 115-124.
 5. Mitrus, A. Sochanik, T. Cichoń, S. Szala. Combination of combretastatin and doxorubicin-containing liposomes has an influence on growth of B16-F10 tumors. Acta Biochim. Polon. 2009; 56: 161-165.
 6. Mitrus, S. Szala. Chemioterapia- główne przyczyny niepowodzeń. Nowotwory 59, 37-45, 2009.
 7. R. Smolarczyk, T. Cichoń, S. Szala: Peptydy – nowa klasa leków przeciwnowotworowych. Postępy Hig. Med. Dośw. 2009; 63: 360-368.
 8. L. Speroni, J. Gasparri, V. A. Bustuoabad, N. S. Chiaramoni, A. Smagur, S. Szala, M. C. Taira, S. Alonso: Antitumoral effect of IL-12 gene transfected via liposomes into B16F10 cells. Acta Biochim. Polon. 2009; 56: 249-253.
 9. Gąsowska-Bajger, B. Frąckowiak-Wojtasek, S. Koj, T. Cichoń, R. Smolarczyk, S. Szala, H. Wojtasek: Oxidation of carbidopa by tyrosinase and its effect on murine melanoma. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 2009; 19: 3507-3510.
 10. S. Szala: Angiogeneza i immunosupresja: jin i jang progresji nowotworów? Postępy Hig. Med. Dośw, 2009; 63: 598-612.
 11. M. Perepyluk, A. Kuklin, Ia. Shcherba, B. Tokovenko, N Makogon, A. Gogler, S. Szala, M. Yu. Obolenskaya. INF ? and protein kinase R during regeneration of rat liver after partial hepatectomy. Biopolymers and cell, 2009; 25: 145-149.
 12. Szurko, M. Rams, A. Sochanik, K. Sieroń-Stołtny, A. M. Kozielec, F. P. montforts, R. Wrzalik, A. Ratusza: Spectroscopic and biological studiem of novelsynthetic chlorin derivative with prospects for use In PDT, Bioorganic & Medicinal Chemistry 2009; 17: 8197-8205.
 13. S. Szala. Rola leków antyangiogennych w wielolekowej terapii nowotworów. Onkologia w praktyce klinicznej 2008; 4: 1-7.
 14. Jazowiecka-Rakus, M. Jarosz, D. Kozłowska, A. Sochanik, S. Szala: Combination of vasostatin and cyclophosphamide in the therapy of murine melanoma tumors. Acta Biochimica Polonica, 2007; 54: 125-133.
 15. S. Szala: Komórki mikrośrodowiska nowotworowego: jako cel terapii przeciwnowotworowej”. Nowotwory Journal of Oncology, 2008; 57: 633-645.
 16. Mitrus, S. Szala : "Bariery utrudniające dostęp i działanie leków przeciwnowotworowych". Na pograniczu chemii i biologii , 2007; 17: 77-91
 17. Markowska, S. Szala, A. Markowska: Angiogeneza. Celowa terapia Antyangiogenna. W: Immunoterapia w ginekologii i połoznictwie pod red. J. Kotarskiego i W. Bednarek. Wyd. BiFolium Lublin 2007, s. 197-200, 2007 (rozdział 28).
 18. Jazowiecka-Rakus, M. Jarosz, S. Szala: Combination of vasostatin gene therapy with cyclophosphamide inhibits growth of B16(F10) melanoma tumors. Acta Biochim. Polon. 53, 199-202, 2006.
 19. T. Cichoń, R. Smolarczyk, A. Sochanik, S. Szala: Plasmid DNA induced-cytokines together with cyclophosphamide decrease size number of melanoma lung metastases. Anticancer Res., 26, 2033-2036, 2006.
 20. I. Mitrus, K. Delić, N. Wróbel, E. Missol-Kolka, S. Szala: Combination of IL-12 gene therapy and CTX chemotherapy inhibits growth of primary B16(F10) melanoma tumors in mice. Acta Biochim. Polon., 53, 357-360, 2006.
 21. S. Szala: Logika terapii przeciwnaczyniowej. W: Proteomika i genomika w biologii molekularnej pod red. Barbary Przewłockiej. XXIII Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, s. 129-135, 2006 (skrypt).
 22. S. Szala, J. Markowska: Naczynia okołonowotworowe jako cele terapii przeciwnowotworowej. W: Ginekologia Onkologiczna pod red. J. Markowskiej. Tom I. Wyd. Elservier Urban & Partner, s. 44-57, 2006 (rozdział 3).
 23. Hucz, M. Kowalska, M. Jarząb, M. Wiench: Ekspresja genów metaloproteinazy 11, klaudyny 1 i wybranych genów związanych z adhezją komórek w raku brodawkowatym tarczycy. Endokrynologia Polska, 57, A19-A25, 2006.
 24. Hucz, S. Szala: Receptor VEGFR-2 – cel terapii kierowanej w chorobach nowotworowych. Współczesna Onkologia, 10; 506-514, 2006.
 25. H. Was, T. Cichoń, R. Smolarczyk, D. Rudnicka, M. Stopa, C. Chevalier, J. J. Leger, B. Lackowska, A. Grochot, K. Bojkowska, A. Ratajska, C. Kieda, S. Szala, J. Dulak, A. Jozkowicz: Overexpression of heme oxygenase-1 in murine melanoma increased proliferation and viability of tumor cells, decreased survival of mice. The American Journal of Pathology, 169; 2181-2198, 2006.
 26. R. Smolarczyk, T. Cichoń, K. Graja, J. Hucz, A. Sochanik, S. Szala: Antitumor effect of RGD-4C-GG-D(KLAKLAK)2 peptide in mouse B16(F10) melanoma model. Acta Biochim. Polon., 533; 801-805, 2006
 27. Olbryt, M. Jarząb, J. Jazowiecka-Rakus, K. Simek, S. Szala, A. Sochanik: Gene Expresion Profile of B16(F10) Murine Melanoma Cells Exposed to Conditions In Vitro. Gene Expression, 13; 191-203, 2006
 28. G. Kramer-Marek, C. Serpa, A. Szurko, M. Widel, A. Sochanik, M. Snietura, P. Kus, R. Nunes, LG.Arnaut, and A. Ratuszna: PDT Spectroscopic properties and photodynamic effects of new lipohilic porphyrin derivatives: efficacy, localisation and cell death pathways. Photochemistry and Photobiology B, 84: 1-14, 2006.
 29. Olbryt, S. Szala: Białkowe inhibitory angiogenezy w terapii nowotworów. Współczesna Onkologia, 9, 48-53, 2005.
 30. R. Smolarczyk, T. Cichoń, A. Sochanik, S. Szala: Negligible induction of IFN-?, IL-12, TNF-? by DNA-PEI 750kDa/albuminum complexes. Cytokine, 29, 283-287, 2005.
 31. Mitrus, E. Missol-Kolka, A. Płucienniczak, S. Szala: Tumour therapy with genes encoding apoptin and E4orf4. Anticancer Res., 25, 1087-1090, 2005.
 32. Markowska, A. Markowska, S. Szala: Terapia antyangiogenna w leczeniu chorób nowotworowych narządów płciowych kobiety. W: Kontrowersje w ginekologii onkologicznej pod red. Jana Kotarskiego. Wyd. IZT Sp. z o.o., Lublin, 2005, s. 74-79.
 33. Markowska, S. Szala: Znaczenie angiogenezy w raku szyjki macicy. Czy ma związek z terapią tego raka? Nowotwory, 5, 390-394, 2005.
 34. Smagur, J. Szary, S. Szala: Recombinant angioarrestin secreted from mouse melanoma cells inhibits growth of primary tumours. Acta Biochim. Polon. 52, 875-879, 2005.