Karolina Tęcza Genetyczne mechanizmy oporności na chemioterapię z zastosowaniem 5-fluorouracylu, doksorybicyny i cyklofosfamidu w raku piersi. NCN Preludium 4 2012/07/N/NZ5/00026 czas trwania 08.07.2013- 07.07.2016