mgr Patrycja Tudrej (doktorantka)

Patrycja Tudrej - absolwentka wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę magisterską pt. „Związek mutacji genów TMEM127 i MAX z rozwojem guzów chromochłonnych i przyzwojaków oraz ich powiązanie z obrazem klinicznym” wykonała w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Gliwicach, pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Jarząb. Tytuł magistra uzyskała w 2013 roku. Po ukończeniu studiów odbyła 3-miesięczny staż w grupie Biologii Nowotworów i Markerów Molekularnych, a następnie półroczny staż w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu. Od 2014 roku realizuje projekt doktorski w Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Lisowskiej. Przewód doktorski otworzyła w 2017 roku (tytuł rozprawy: „Charakterystyka molekularna i funkcjonalna modelowych linii komórkowych raka jajnika in vitro”). Jednocześnie w latach 2015/2017 realizowała studia podyplomowe na kierunku Analityka Medyczna, uzyskując tytuł Diagnosty Laboratoryjnego. 

 

 

Publikacje:

 

Komunikaty zjazdowe:

 

Uczestnictwo w projektach grantowych:

 

Strona Główna