dr n. med. Magdalena Olbryt, adiunkt, (Magdalena.Olbryt@io.gliwice.pl)

Magdalena Olbryt jest absolwentką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2001). W ramach programu Sokrates czwarty rok studiów realizowała w Uniwersytecie Aarhus (Dania), gdzie zaliczyła kurs biologii molekularnej oraz praktykę w Laboratorium Ekspresji Genów kierowanym przez prof. Jensa Stougaarda.

Od roku 2001 pracuje w dziale badawczym Instytutu Onkologii w Gliwicach. Doktorat obroniła w 2010 roku przed radą naukową Instytutu Onkologii w Gliwicach otrzymując tytuł doktora nauk medycznych oraz wyróżnienie rozprawy (tytuł dysertacji: „Profil ekspresji genów indukowanych hipoksją w czerniaku mysim B16-F10”, promotor prof. dr hab. Zdzisław Krawczyk, recenzenci prof. dr hab. Janusz Siedlecki, prof. dr hab. Ryszard Oliński). Dotychczas realizowała projekty badawcze głównie związane z tematyką hipoksji, czerniaka oraz raka jajnika. Obecnie na stanowisku adiunkta jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół biologii czerniaka i molekularnych podstaw odpowiedzi na terapię tego nowotworu. Uczestniczy również w pracach badawczych grupy profesor Wiesławy Widłak. Jest autorką i współautorką 15 publikacji naukowych. W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych prowadziła wykłady z zakresu biologii nowotworów oraz prewencji pierwotnej chorób nowotworowych. Angażuje się w promowanie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, szczególnie wśród młodzieży.

  

Publikacje:

Olbryt M, Pigłowski W, Rajczykowski M, Pfeifer A, Student S, Fiszer-Kierzkowska A. Genetic Profiling of Advanced Melanoma: Candidate Mutations for Predicting Sensitivity and Resistance to Targeted Therapy. Target Oncol. 2020 Feb;15(1):101-113. doi: 10.1007/s11523-020-00695-0.

Mazurek AM, Wygoda A, Rutkowski T, Olbryt M, Pietrowska M, Celejewska A, Składowski K, Widłak P. Prognostic significance of Epstein-Barr virus viral load in patients with T1-T2 nasopharyngeal cancer. J Med Virol. 2020 Mar;92(3):348-355. doi: 10.1002/jmv.25606. Epub 2019 Oct 22.

Olbryt M. Molecular background of skin melanoma development and progression: therapeutic implications. Postepy Dermatol Alergol. 2019 Apr;36(2):129-138. doi: 10.5114/ada.2019.84590. Epub 2019 May 14. Review.

Tudrej P, Olbryt M, Zembala-Nożyńska E, Kujawa KA, Cortez AJ,Fiszer-Kierzkowska A, Pigłowski W, Nikiel B, Głowala-Kosińska M,Bartkowska-Chrobok A, Smagur A, Fidyk W, Lisowska KM. Establishment and Characterization of the Novel High-Grade Serous Ovarian Cancer Cell Line OVPA8. Int J Mol Sci. 2018 Jul 17;19(7). pii: E2080. doi: 10.3390/ijms19072080.

Olbryt M, Rusin A, Fokt I, Habryka A, Tudrej P, Student S, Sochanik A, Zieliński R, Priebe W. (2017) Bis-anthracycline WP760 abrogates melanoma cell growth by transcription inhibition, p53 activation and IGF1R downregulation. Invest New Drugs. 2017 Apr 17. doi: 10.1007/s10637-017-0465-9. Epub 2017 Apr 17.

Lisowska KM, Olbryt M, Student S, Kujawa KA, Cortez AJ, Simek K, Dansonka-Mieszkowska A, Rzepecka IK, Tudrej P, Kupryjańczyk J,  (2016) Unsupervised analysis reveals two molecular subgroups of serous ovarian cancer with distinct gene expression profiles and survival. J Cancer Res Clin Oncol.;142:1239-52

Szafron LM, Balcerak A, Grzybowska EA, Pienkowska-Grela B, Podgorska A, Zub R, Olbryt M, Pamula-Pilat J, Lisowska KM, Grzybowska E, Rubel T, Dansonka-Mieszkowska A, Konopka B, Kulesza M, Lukasik M, Kupryjanczyk J. (2015) The putative oncogene, CRNDE, is a negative prognostic factor in ovarian cancer patients. Oncotarget. 22;6:43897-910. doi: 10.18632/oncotarget.6016.4.

Pamuła-Piłat J., Rubel T., Rzepecka I.T., Olbryt M.,  Herok R., Dansonska-Mieszkowska A., Grzybowska E., Kupryjańczyk J. (2014) Gene expression profiles in three histologic types, clear-cell, endometrioid, serous ovarian carcinomas. Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents Vol. 28, no. 4, 659-674.

Olbryt M, Habryka A, Student S, Jarząb M, Tyszkiewicz T, Lisowska KM. (2014): Global gene expression profiling in three tumor cell lines subjected to experimental cycling and chronic hypoxia. PLoS One. 14;9:e105104. doi: 10.1371/journal.pone.0105104. eCollection 2014.

Lisowska KM, Olbryt M, Dudaladava V, Pamuła-Piłat J, Kujawa K, Grzybowska E, Jarząb M, Student S, Rzepecka IK, Jarząb B, Kupryjańczyk J. (2014): Gene expression analysis in ovarian cancer - faults and hints from DNA microarray study. Front Oncol. 28;4:6. doi: 10.3389/fonc.2014.00006. eCollection 2014.

Kuś-Liśkiewicz M, Polańska J, Korfanty J, Olbryt M, Vydra, N, Toma A, Widłak, (2013): Impact of heat shock transcription factor 1 on global gene expression profiles in cells which induce either cytoprotective or pro-apoptotic response following hyperthermia, BMC Genomics; 14:456,

Magdalena Olbryt, (2013): Rola mikrośrodowiska nowotworowego w powstaniu i progresji czerniaka skóry. Postepy Hig Med Dosw; 67 413-432;

Mazurek AM, Olbryt M. (2012): The influence of neuropilin-1 silencing on semaphorin 3A and 3C activity in B16(F10) murine melanoma cells. Neoplasma; 59: 43-51.

Olbryt M, Habryka A, Tyszkiewicz T, Rusin A, Cichoń T, Jarząb M. Krawczyk Z (2011): Melanoma-associated genes, MXI1, FN1, and NME1, are hypoxia responsive in murine and human melanoma cells. Melanoma Res; 21: 417-25.

Olbryt M, Jarząb M, Jazowiecka-Rakus A, Simek K, Szala S, Sochanik A (2006): Gene expression profile of B16(F10) murine melanoma cells exposed to hypoxic conditions in vitro. Gene Expression, 13: 91-203. 

Olbryt M, Szala S (2005): Białkowe inhibitory angiogenezy w terapii nowotworów. Współczesna Onkologia, 9, 48-53.

Madsen E.B, Madsen L.H, Radutoiu S, Olbryt M, Rakwalska M, Szczyglowski K, Sato S, Kaneko T, Rabata S, Sandal N & Stougaard J (2003): A receptor kinase gene of the LysM type is involved in legume perception of rhizobial signals. Nature; 425: 637-640.

Sandal N, Krusell L, Radutoiu S, Olbryt M, Pedrosa A, Stracke S, Sato S, Kato T. Tabata S, Parniske M, Bachmair A, Ketelsen T, Stougaard J (2002): A genetic linkage map of the model legume Lotus japonicus and strategies for fast mapping of new loci. Genetics; 161: 1673-1683.

 

Uczestnictwo w projektach grantowych (ostatnie 5 lat):

 

Zainteresowania naukowe (polecane strony/publikacje):

BIOLOGIA CZERNIAKA

·         „Melanoma Genetics Consortium” 

·         „The Wistar Institute Melanoma Research Center”

·         „Melanoma Molecular Map Project”

 

MIKROŚRODOWISKO NOWOTWOROWE

·        Rola mikrośrodowiska w rozwoju nowotworu (Allen and Jones, 2011)

·        Makrofagi (Qian and Pollard, 2010; Lewis and Pollard, 2006)

·        Fibroblasty (Orimo and Weinberg, 2006)

·        Hipoksja (Harris_HYPOXIA, 2001; Brahimi-horn et al._HYPOXIA, 2007; Brahimi-horn et al._2009; Semenza_HIF1, 2010; Semenza_HIF, 2013)

·        Mikrośrodowisko czerniaka (Olbryt, 2013, link powyżej)

 

ETYKA W NAUCE, BIOETYKA

·         Kodeks etyczny pracownika nauki (PAN)

·          „Dobre obyczaje w nauce”  

·         Status prawny embrionu człowieka

·         „O wyzwaniach biotycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek” – dokument KEP dotyczący procedury zapłodnienia in vitro

·         Konwencja bioetyczna UE

 

Strona Główna