dr n. med. Katarzyna Kujawa

Katarzyna Kujawa jest absolwentką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tytuł magistra uzyskała w 2008 roku. Pracę magisterską wykonała w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej w Centrum Onkologii w Gliwicach. Po ukończeniu studiów, mgr Kujawa odbyła półroczny staż w Zakładzie Biologii Nowotworów. W ramach stażu uczestniczyła w testowaniu syntetycznych konjugatów genisteiny, na modelu in vitro, pod kątem ich wpływu na komórki raka. Następnie Katarzyna Kujawa włączyła się w badania nad rakiem jajnika realizowane w zespole dr hab. Katarzyny Lisowskiej. Doktorat obroniła w kwietniu 2019 roku przed radą naukową Instytutu Onkologii w Gliwicach otrzymując tytuł doktora nauk medycznych oraz wyróżnienie rozprawy (tytuł dysertacji: „Zbadanie przydatności genów i białek POSTN, FN1, MFAP5 i CLASP1 jako potencjalnych markerów prognostycznych w raku jajnika”, promotor dr hab. Katarzyna Lisowska, promotor pomocniczy dr n. med. Ewa Zembala-Nożyńska, recenzenci prof. dr hab. Hanna Rokita, prof. dr hab. Włodzimierz Baranowski). Prowadzone prace badawcze mają na celu lepsze zrozumienie biologii raka jajnika oraz poszukiwanie nowych biomarkerów i nowych celów terapeutycznych. Wyniki badań były przedstawiane na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych.

 

Publikacje:

Tudrej P, Olbryt M, Zembala-Nożyńska E, Kujawa KA, Cortez AJ,Fiszer-Kierzkowska A, Pigłowski W, Nikiel B, Głowala-Kosińska M,Bartkowska-Chrobok A, Smagur A, Fidyk W, Lisowska KM. Establishment and Characterization of the Novel High-Grade Serous Ovarian Cancer Cell Line OVPA8. Int J Mol Sci. 2018 Jul 17;19(7). pii: E2080. doi: 10.3390/ijms19072080

Cortez, A.J., Tudrej, P., Kujawa, K.A., Lisowska, K.M. Advances in ovarian cancer therapy. CancerChemotherPharmacol (2017). https://doi.org/10.1007/s00280-017-3501-8

Lisowska KM, Olbryt M, Student S, Kujawa KA, Cortez AJ, Simek K, Dansonka-Mieszkowska A, Rzepecka IK, Tudrej P, Kupryjańczyk J. Unsupervised analysis reveals two molecular subgroups of serous ovarian cancer with distinct gene expression profiles and survival. J Cancer Res ClinOncol. 2016 Mar 30.DOI: 10.1007/s00432-016-2147-y

Kujawa KA, Lisowska KM. Ovarian cancer - from biology to clinic. PostepyHig Med Dosw (Online) 2015 Dec 2;69(0):1275-90 

 

Lisowska K, Olbryt M, Dudaladava V, Pamuła-Piłat J, Kujawa K, Grzybowska E, Jarząb M, Student S, Rzepecka IK, Jarząb B, Kupryjańczyk J (2014): Gene expression analysis in ovarian cancer – faults and hints from DNA microarray study. Front. Oncol., 28 January 2014 | doi: 10.3389/fonc.2014.00006 

 

Rusin A, Zawisza-Puchałka J,Kujawa K,Gogler-Pigłowska A, Wietrzyk J, Świtalska M, Głowala-Kosińska M, Gruca A, Szeja W, Krawczyk Z, Grynkiewicz G. 2011. Synthetic conjugates of genistein affecting proliferation and mitosis of cancer cells.Bioorgan. Med. Chem., 19: 295–305https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21129977

 

Komunikaty zjazdowe:

 

P. Tudrej, A. Cortez, M. Olbryt, K. Kujawa, A. Fiszer-Kierzkowska, W. Pigłowski, B. Nikiel, A. Smagur, A. Zajkowicz, A. Bartkowska-Chrobok, W. Fidyk, E. Zembala-Nożynska, K. Lisowska. Establishment and characterization of the novel
high-gradeserousovariancancercellline OVPA8. Gliwice ScientificMeetings 2018, 16-17 listopada 2018, Gliwice, Materiały zjazdowe, Poster V-2, str. 158

 

A. J. Cortez, K. A. Kujawa, P. A. Tudrej, S. Student, K. Klyszcz, K. M. Lisowska. Search for predictivebiomarkers of sensitivity/resistanceagainstnovel FGFR inhibitor usingarray-basedcomparativegenomichibridization (aCGH) and RNA sequencing (RNAseq) – preliminaryresults. Gliwice ScientificMeetings 2018, 16-17 listopada 2018, Gliwice, Materiały zjazdowe, Poster IV-15, str. 151

 

A. J. Cortez, K. A. Kujawa, P. A. Tudrej, K. M. Lisowska. Integrin beta-like 1 overexpressionstimulatesinvasiveness of ovariancancercells in vitro. Annals of Oncology, Volume 29, Suppl 8, ESMO Abstract No. 38P https://doi.org/10.1093/annonc/mdy268.036

 

P. Tudrej, A. J. Cortez, M. Olbryt, K. Kujawa, A. Fiszer-Kierzkowska, W. Pigłowski, A. Smagur, A. Bartkowska-Chrobok, E. Zembala-Nożyńska, K. Lisowska. Cytogenetic and molecularcharacterization of new high-gradeserousovariancancercellline OVPA8. 25th BiennialCongress of the EuropeanAssociation for Cancer Research, 30.06-3.07.2018, Amsterdam, Netherlands. ESMO Open 2018;3:doi: 10.1136/esmoopen-2018-EACR25.175

 

K. A. Kujawa, A. Rusin, M. Olbryt, P. Tudrej, A.J. Cortez, A. Stańczak, M. Wieczorek, K.M. Lisowska. Ovarian cancer cells show enhanced response to the novel FGFR inhibitor CPL-304-110. European Gynaecological Oncology Congress, 04-07 listopada 2017, Wiedeń, Austria, Int. J. Gynecol. Cancer, 2017, 27, Suppl. 4, Abstract No. ESGO7-1415, p. 1968

 

A. J. Cortez, K. A. Kujawa, P. A. Tudrej, K. M. Lisowska. The influence of ITGBL1 protein on ovariancancercellsproliferation and chemoresistance. European Gynaecological Oncology Congress, 04-07 listopada 2017, Wiedeń, Austria, Int. J. Gynecol. Cancer, 2017, 27, Suppl. 4, Abstract No. ESGO7-1397, p. 1931

 

P. Tudrej,M. Głowala-Kosińska, E. Zembala-Nożyńska, K. Kujawa, M. Olbryt, A. Cortez, K. Lisowska. Detection of cancerstem-likecells in establishedovariancancer cel lines and tumors. European Gynaecological Oncology Congress, 04-07 listopada 2017, Wiedeń, Austria, Int. J. Gynecol. Cancer, 2017, 27, Suppl. 4, Abstract No. ESGO7-1401, p. 2035

 

Aleksandra Rusin, Katarzyna A. Kujawa, Magdalena Olbryt, Patrycja A. Tudrej, Alexander J. Cortez, Katarzyna M. Lisowska. Initial characterization of cellular responsiveness to the novel FGFR inhibitor. XXth Gliwice Scientific Meetings 2016, 18-19.11.2016, Gliwice, Materiały zjazdowe, poster 30, str. 79

 

Katarzyna A. Kujawa, Ewa Zembala-Nożyńska, Alexander J. Cortez, Patrycja A. Tudrej, Jolanta Kupryjańczyk, Katarzyna M. Lisowska. Stromal fibronectin and periostin expression are correlated with overall survival of ovarian cancer patients. 16th Biennial meeting of the International Gyneclologic Cancer Society, 29-31.10.2016, Lisbon, Portugal, Int. J. Gynecol. Cancer, Abstract No. IGCS-0454

 

Patrycja Tudrej, Katarzyna Kujawa, Magdalena Olbryt, Barbara Nikiel, Ewa Zembala-Nożyńska, Alexander J. Cortez, Katarzyna M. Lisowska. In vitro cultured ovarian cancer cells express extracellular martix-associated gene signature indicative of poor prognosis. 16th Biennial meeting of the International Gyneclologic Cancer Society, 29-31.10.2016, Lisbon, Portugal, Int. J. Gynecol. Cancer, Abstract No. IGCS-0703

 

Katarzyna A. Kujawa, Ewa Zembala-Nożyńska, Alexander J. Cortez, Patrycja A. Tudrej, Jolanta Kupryjańczyk, K. M. Lisowska. Omental-derived metastatic ovarian cancer samples show higher expression of fibronectin (FN1) than primary ovarian cancer samples. PCS Global Obstetrics and Gynaecology Congress, 17-19.06.2016, Praga, Czechy

 

Katarzyna A. Kujawa, Ewa Zembala-Nożyńska, Sebastian Student, Alexander J. Cortez, Patrycja A. Tudrej, JolantaKupryjańczyk, Katarzyna M. Lisowska. qPCR and immunohistochemical validation of CLASP1, FN1, MFAP5 and POSTN as prognostic markers in ovarian cancer. The 20th World Congress on Advances In Oncology and 18th International Symposium on Molecular Medicine;  Athens, Greece,  8-10.10.2015, Int. J. Mol. Med. 2015, 36, Suppl. 1, Abstract No. 365, p. S71

 

Katarzyna Kujawa. Rak jajnika - w poszukiwaniu molekularnych mechanizmów tumorogenności i chemiooporności. I Śląskie Spotkania Naukowe, Szczyrk, 24-25.10.2014 (prezentacja ustna)

 

Katarzyna Kujawa, Agnieszka Macioła, Alexander J. Cortez, Magdalena Olbryt, Tomasz Kujawa, Katarzyna Lisowska. The impact of ITGBL1 protein on ovarian cancer cell migration rate. The 18th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO); Liverpool, UK, 19-22.10.2013, Int. J. Gynecol. Cancer 2013, 23, Suppl. 1, Abstract No. 125, p. 565

 

Katarzyna Kujawa, Tomasz Kujawa, Beata Kaleta, Elżbieta Nowara, Ewa Zembala-Nożyńska, Katarzyna Lisowska. The impact of selected genes on ovarian cancer cells proliferation, invasiveness and chemoresistance. The 2nd Polish Congress of Biochemistry and Cell Biology; Kraków, 5-9.09.2011, ActaBiochimicaPolonica 2011, 58, Suppl. 2, Abstract No. P9.89, p. 118

 

Uczestnictwo w projektach grantowych:

Zainteresowanianaukowe:

 

 

Strona Główna