mgr Alexander Cortez

Biotechnolog

Centrum badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworow

Doktorant, grupa Biologii nowotworów i Markerów Molekularnych

Mgr Alexander Cortez prowadzi prace związane ze scharakteryzowaniem roli wybranych genów w komórkach raka jajnika, skupiając się obecnie przede wszystkim nad genem/białkiem ITGBL1, jako potencjalnym markerem dla tego nowotworu. Badania związane z ITGBL1 są także przedmiotem jego projektu doktorskiego realizowanego pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Lisowskiej (tytuł rozprawy: „Wpływ białka ITGBL1 na fenotyp komórek raka jajnika”).

Alexander realizuje także zadania badawcze w ramach klinicznego wieloośrodkowego projektu CELONKO (Konkurs Strategmed/NCBiR) dotyczącego opracowania nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR stosowanego w terapii nowotworów.


ResearchGate ORCID ResearcherID


Biografia Zainteresowania i umiejętności Publikacje Wybrane komunikaty zjazdowe Badania Projekty badawcze


PUBLIKACJE

Patrycja Tudrej, Magdalena Olbryt, Ewa Zembala-Nożyńska, Katarzyna A. Kujawa, Alexander J. Cortez, Anna Fiszer-Kierzkowska, Wojciech Pigłowski, Barbara Nikiel, Magdalena Głowala-Kosińska, Aleksandra Bartkowska-Chrobok, Andrzej Smagur, Wojciech Fidyk, Katarzyna M. Lisowska. Establishment and Characterization of the Novel High-Grade Serous Ovarian Cancer Cell Line OVPA8Int. J. Mol. Sci. 2018, 19, 2080

Publikacja została nagrodzona 3 miejscem w konkursie „Złoty Skalpel” organizowanym przez Bonnier Buisness Polska sp. z o.o., wydawca „Pulsu Medycyny”

 

Alexander J. Cortez, Patrycja Tudrej, Katarzyna A. Kujawa, Katarzyna M. Lisowska. Advances in ovarian cancer therapy. CancerChemother  Pharmacol.2018: 81(1), 17-38

 

Katarzyna M. Lisowska, Magdalena Olbryt, Sebastian Student, Katarzyna A. Kujawa, Alexander J. Cortez, Krzysztof Simek, Agnieszka Dansonka-Mieszkowska, Iwona K. Rzepecka, Patrycja Tudrej, Jolanta Kupryjańczyk. Unsupervised analysis reveals two molecular subgroups of serous ovarian cancer with distinct gene expression profiles and survival. J Cancer Res Clin Oncol.2016: 142(6), 1239-52

 

Katarzyna Lisowska, Alexander  J. Cortez. Kontrowersje wokół długoterminowych badań

Gillesa-EricaSeraliniego nad bezpieczeństwem zdrowotnym kukurydzy GMO. Studia

Ecologiae et Bioethicae UKSW, 12(2014)3, 33-54

 

Alexander J. Cortez, Patrycja Tudrej, Katarzyna Marta Lisowska. RNA - cenny lecz wrażliwy materiał badawczy. Bioletyn, 14(2014), 5-9

 

Katarzyna Lisowska, Alexander Cortez. Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego genetycznie

modyfikowanych roślin w badaniach krajowych – przegląd literatury. J Ecol. Heath, 1/2013.


Strona Główna