mgr Alexander Cortez

Biotechnolog

Centrum badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworow

Doktorant, grupa Biologii nowotworów i Markerów Molekularnych

Mgr Alexander Cortez prowadzi prace związane ze scharakteryzowaniem roli wybranych genów w komórkach raka jajnika, skupiając się obecnie przede wszystkim nad genem/białkiem ITGBL1, jako potencjalnym markerem dla tego nowotworu. Badania związane z ITGBL1 są także przedmiotem jego projektu doktorskiego realizowanego pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Lisowskiej (tytuł rozprawy: „Wpływ białka ITGBL1 na fenotyp komórek raka jajnika”).

Alexander realizuje także zadania badawcze w ramach klinicznego wieloośrodkowego projektu CELONKO (Konkurs Strategmed/NCBiR) dotyczącego opracowania nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR stosowanego w terapii nowotworów.


ResearchGate ORCID ResearcherID


Biografia Zainteresowania i umiejętności Publikacje Wybrane komunikaty zjazdowe Badania Projekty badawcze


ZAINTERESOWANIA I UMIEJĘTNOŚCI

Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z onkologią eksperymentalną i poszukiwaniem nowych markerów molekularnych, które mogą być wykorzystywane w celu wykrycia choroby nowotworowej oraz w celu przewidywania odpowiedzi na zastosowane leczenie. Swoje zainteresowania rozwijam w dziedzinie onkologii ginekologicznej skupiając się głównie na raku jajnika.

 

Obszary zainteresowania:

Biologia nowotworów, biologia komórki, markery nowotworowe, badania kliniczne, genetyka i genomika, biologia molekularna i biochemia, onkologia ginekologiczna, rak jajnika, gen/białko ITGBL1, testy funkcjonalne in vitro.

 

Metody badawcze i techniki:


Strona Główna