mgr Alexander Cortez

Biotechnolog

Centrum badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworow

Doktorant, grupa Biologii nowotworów i Markerów Molekularnych

Mgr Alexander Cortez prowadzi prace związane ze scharakteryzowaniem roli wybranych genów w komórkach raka jajnika, skupiając się obecnie przede wszystkim nad genem/białkiem ITGBL1, jako potencjalnym markerem dla tego nowotworu. Badania związane z ITGBL1 są także przedmiotem jego projektu doktorskiego realizowanego pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Lisowskiej (tytuł rozprawy: „Wpływ białka ITGBL1 na fenotyp komórek raka jajnika”).

Alexander realizuje także zadania badawcze w ramach klinicznego wieloośrodkowego projektu CELONKO (Konkurs Strategmed/NCBiR) dotyczącego opracowania nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR stosowanego w terapii nowotworów.


ResearchGate ORCID ResearcherID


Biografia Zainteresowania i umiejętności Publikacje Wybrane komunikaty zjazdowe Badania Projekty badawcze


UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTÓW BADAWCZYCH (OSTATNIE 5 LAT)

Strategmed II/266766/17/NCBR/2015 Wieloośrodkowy projekt CELONKO: Opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR stosowanego w terapii nowotworów. (kierownik: dr hab. n. med. Katarzyna Lisowska, finansowanie w ramach grantu Strategmed przyznanego przez NCBiR). Lider projektu: firma farmaceutyczna CelonPharma.

Harmonia 2012/04/M/NZ2/00133: Biologiczne oddziaływania komórek raka jajnika z komórkami macierzystymi trzewnej tkanki tłuszczowej (omental derived adipose stem cells, O-ASC) (kierownik: dr hab. n. med. Katarzyna Lisowska, finansowane w ramach grantu NCN).

Grant dla młodych naukowców COI przyznany przez dyrektora Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach pt. „Molekularna i biochemiczna predykcja radiooporności u chorych na raka stercza” (kierownik Alexander J. Cortez).


Strona Główna