mgr Alexander Cortez

Biotechnolog

Centrum badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworow

Doktorant, grupa Biologii nowotworów i Markerów Molekularnych

Mgr Alexander Cortez prowadzi prace związane ze scharakteryzowaniem roli wybranych genów w komórkach raka jajnika, skupiając się obecnie przede wszystkim nad genem/białkiem ITGBL1, jako potencjalnym markerem dla tego nowotworu. Badania związane z ITGBL1 są także przedmiotem jego projektu doktorskiego realizowanego pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Lisowskiej (tytuł rozprawy: „Wpływ białka ITGBL1 na fenotyp komórek raka jajnika”).

Alexander realizuje także zadania badawcze w ramach klinicznego wieloośrodkowego projektu CELONKO (Konkurs Strategmed/NCBiR) dotyczącego opracowania nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR stosowanego w terapii nowotworów.


ResearchGate ORCID ResearcherID


Biografia Zainteresowania i umiejętności Publikacje Wybrane komunikaty zjazdowe Badania Projekty badawcze


BIOGRAFIA

Alexander Cortez jest absolwentem wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (kierunek biotechnologia medyczna). Pracę magisterską pt. „Klonowanie genu trombospondyny-2 w celu oceny jego roli w raku surowiczym jajnika” wykonał w Zakładzie Biologii Nowotworów (aktualnie Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów) Centrum Onkologii w Gliwicach, pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Lisowskiej. Tytuł magistra uzyskał w 2011 roku.

Po ukończeniu studiów kontynuował pracę badawczą w zespole dr hab. Katarzyny Lisowskiej prowadząc dalsze badania związane ze scharakteryzowaniem roli wybranych genów w komórkach raka jajnika, a także realizując zadania badawcze w ramach projektu NCN pt. „Biologiczne oddziaływania komórek raka jajnika z komórkami macierzystymi trzewnej tkanki tłuszczowej (O-ASC)”. Na przełomie lat 2012/2013 był na stypendium naukowym w MD Anderson Cancer Center w Houston w Texasie, gdzie pracował pod kierunkiem prof. Ann Klopp w zakresie badań nad komórkami macierzystymi trzewnej tkanki tłuszczowej. W latach 2011-2016 był stypendystą unijnego projektu INTERKADRA koordynowanego przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych we współpracy z Politechniką Śląską, Centrum Onkologii w Gliwicach i z firmą Genomed S.A. W ramach stypendium INTERKADRA ukończył studia doktoranckie z bioinformatyki. Od roku 2016 jest doktorantem studium doktoranckiego przy Centrum Onkologii, odbywając studia doktoranckie z zakresu biologii medycznej. Przewód doktorski otworzył na początku 2017 roku (tytuł rozprawy: „Wpływ białka ITGBL1 na fenotyp komórek raka jajnika”; promotor: dr hab. Katarzyna Lisowska).


Strona Główna