PROFESOROWIE

 

 

 

 

prof. dr hab. Mieczysław Chorąży

emerytowany profesor zwyczajny

mieczyslaw.chorazy@io.gliwice.pl

+48 32 278 9842

prof. dr hab. Ewa Grzybowska

profesor zwyczajny

ewa.grzybowska@io.gliwice.pl

+48 32 278 9762

prof. dr hab. Zdzisław Krawczyk

emerytowany profesor zwyczajny

zdzislaw.krawczyk@io.gliwice.pl

+48 32 278 9757

dr hab. Katarzyna Lisowska

profesor nadzwyczajny COI

katarzyna.lisowska@io.gliwice.pl

+48 32 278 9888

dr hab. Monika Pietrowska

profesor nadzwyczajny COI

monika.pietrowska@io.gliwice.pl

+48 32 278 9627

dr hab. Marek Rusin

profesor nadzwyczajny COI

marek.rusin@io.gliwice.pl

+48 32 278 9806

prof. dr hab. Piotr Widłak

profesor zwyczajny – kierownik CBT

piotr.widlak@io.gliwice.pl

+48 32 278 9672

prof. dr hab. Wiesława Widłak

profesor nadzwyczajny COI

wieslawa.widlak@io.gliwice.pl

+48 32 278 9669

 

PRACOWNICY NAUKOWI

dr hab. Dorota Butkiewicz

adiunkt

dorota.butkiewicz@io.gliwice.pl

+48 32 278 9806

dr hab. Aleksandra Rusin

adiunkt

aleksandra.rusin@io.gliwice.pl

+48 32 278 9677

dr hab. Dorota Ścieglińska

adiunkt

dorota.scieglinska@io.gliwice.pl

+48 32 278 9679

dr Tomasz Cichoń

adiunkt

tomasz.cichon@io.gliwice.pl

+48 32 278 9751

dr Vira Chumak.

specjalista

vira.chumak@io.gliwice.pl

+48 32 278 9679

dr Justyna Czapla

biotechnolog

justyna.czapla@io.glwice.pl

+48 32 278 9879

dr Anna Fiszer-Kierzkowska

diagnosta – kierownik laboratorium

anna.fiszer-kierzkowska@io.gliwice.pl

+48 32 278 9803

dr Agnieszka Gdowicz-Kłosok

adiunkt

agnieszka.gdowiczklosok@io.gliwice.pl

+48 32 278 9638

dr Marta Gawin

specjalista

marta.gawin@io.gliwice.pl

+48 32 278 9627

dr Agnieszka Gogler-Pigłowska

adiunkt

agnieszka.gogler-piglowska@io.gliwice.pl

+48 32 278 9679

dr Patryk Janus

biotechnolog

patryk.janus@io.gliwice.pl

+48 32 278 9637

dr Magdalena Jarosz-Biej

adiunkt

magdalena.jarosz@io.gliwice.pl

+48 32 278 9751

dr Joanna Jazowiecka-Rakus

adiunkt

joanna.jazowiecka@io.gliwice.pl

+48 32 278 9677

dr Karol Jelonek

adiunkt

karol.jelonek@io.gliwice.pl

+48 32 278 9627

dr Magdalena Kalinowska-Herok

adiunkt

magdalena.kalinowska@io.gliwice.pl

+48 32 278 9750

dr Małgorzata Krześniak

adiunkt

malgorzata.krzesniak@io.gliwice.pl

+48 32 278 9638

dr Aleksandra Krzywoń

specjalista

aleksandra.krzywon@io.gliwice.pl

+48 32 278 9628

dr Natalia Kułach

biotechnolog

natalia.kulach@io.gliwice.pl

+48 32 278 9846

dr Agata Kurczyk

specjalista

agata.kurczyk@io.gliwice.pl

+48 32 278 9627

dr Joanna Łanuszewska

biolog

joanna.lanuszewska@io.gliwice.pl

+48 32 278 8530

dr Ewa Małusecka

adiunkt

ewa.malusecka@io.gliwice.pl

+48 32 278 9647

dr Agnieszka Mazurek

adiunkt

agnieszka.mazurek@io.gliwice.pl

+48 32 278 9647

dr Magdalena Olbryt

adiunkt

magdalena.olbryt@io.gliwice.pl

+48 32 278 9833

dr Jolanta Pamuła-Piłat

adiunkt

jolanta.pamula@io.gliwice.pl

+48 32 278 8530

dr Wojciech Pigłowski

adiunkt

wojciech.piglowski@io.gliwice.pl

+48 32 278 9674

dr Ryszard Smolarczyk

adiunkt

ryszard.smolarczyk@io.gliwice.pl

+48 32 278 9751

dr Aleksander Sochanik

adiunkt

aleksander.sochanik@io.gliwice.pl

+48 32 278 9677

dr Katarzyna Szołtysek

adiunkt

katarzyna.szoltysek@io.gliwice.pl

+48 32 278 9625

dr Karolina Tęcza

adiunkt

karolina.tecza@io.gliwice.pl

+48 32 278 8530

dr Agnieszka Toma-Jonik

asystent

agnieszka.toma-jonik@io.gliwice.pl

+48 32 278 9637

dr Natalia Vydra

adiunkt

natalia.vydra@io.gliwice.pl

+48 32 278 9679

dr Artur Zajkowicz

chemik

artur.zajkowicz@io.gliwice.pl

+48 32 278 9750

 

POMOCNICZY PRACOWNICY NAUKOWI I DOKTORANCI

mgr Agata Abramowicz

biotechnolog

agata.abramowicz@io.gliwice.pl

+48 32 278 9628

mgr Alexander Cortez

doktorant

alexander.cortez@io.gliwice.pl

+48 32 278 9881

mgr Alina Hadyk

doktorant

alina.hadyk@io.gliwice.pl

+48 32 278 9846

mgr Katarzyna Kujawa

biotechnolog

katarzyna.kujawa@io.gliwice.pl

+48 32 278 9888

mgr Sybilla Matuszczak

biotechnolog

sybilla.matuszczak@io.gliwice.pl

+48 32 278 9846

mgr Damian Matyśniak

doktorant

damian.matysniak@io.gliwice.pl

+48 32 278 9833

mgr Magdalena Mazur

diagnosta

magdalena.mazur@io.gliwice.pl

+48 32 278 9750

mgr Katarzyna Mrowiec

biotechnolog

katarzyna.mrowiec@io.gliwice.pl

+48 32 278 9637

mgr Barbara Łasut

doktorant

barbara.lasut@io.gliwice.pl

+48 32 278 9637

mgr Ewelina Pilny

biotechnolog

ewelina.pilny@io.gliwice.pl

+48 32 278 9846

mgr Mateusz Smolarz

doktorant

mateusz.smolarz@io.gliwice.pl

+48 32 278 9628

mgr Damian Sojka

biotechnolog

damian.sojka@io.gliwice.pl

+48 32 278 9679

mgr Patrycja Tudrej

diagnosta

patrycja.tudrej@io.gliwice.pl

+48 32 278 9881

mgr Gracjana Zając

doktorant

gracjana.zajac@io.gliwice.pl

+48 32 278 9628

 

PRACOWNICY POMOCNICZY

Beata Bęben

sekretariat CBT

beata.beben@io.gliwice.pl

+48 32 278 9752

Urszula Bojko

starszy technik analityki medycznej

urszula.bojko@io.gliwice.pl

+48 32 278 9647

Iwona Domińczyk

starszy technik analityki medycznej

iwona.dominczyk@io.gliwice.pl

+48 32 278 9626

Sylwia Drzewiecka

pomoc laboratoryjna

 

 

Anna Grut

pomoc laboratoryjna

 

 

Krystyna Klyszcz

starszy technik analityki medycznej

krystyna.klyszcz@io.gliwice.pl

+48 32 278 9833

Iwona Matuszczyk

starszy technik analityki medycznej

Iwona_GM@interia.pl

+48 32 278 9638

Lucyna Ponge

starszy technik analityki medycznej

lucyna.ponge@io.gliwice.pl

+48 32 278 9674

mgr Anna Szymańska-Żytecka

kierownik zwierzętarni

anna.szymanska-zytecka@io.gliwice.pl

+48 32 278 9857

Anita Zielińska

pomoc alboratoryjna

 

+48 32 278 9857

 

Strona Główna