Autor Tytuł
Patryk Janus Co nowego w immunoprecypitacji i sekwencjonowaniu
Marek Rusin Aktywacja p53, a odpowiedź immunologiczna
Natalia Vydra Estrogeny a nowotwory piersi u kobiet
Agnieszka Gdowicz-Kłosok Polimorfizm genu SIPA1 jako potencjalny marker prognostyczny w nieoperacyjnym raku płuca
Magdalena Olbryt Czerniak skóry – przełom w leczeniu?
Jacek Rogoliński Popularyzacja nauki
Anna Habryka Wpływ hipoksji na ekspresję genu HSPA2 w keratynocytach
Jacek Rogoliński Czy radiobiolodzy mogą w czymś jeszcze wesprzeć radioterapeutów
Jolanta Pamuła-Piłat Importery miedzi i ich rola w terapii antynowotworowej
Karolina Tęcza Transportery miedzi znaczenie kliniczne
Agata Abramowicz Rak piersi
Damian Sojka  Potworniak - potwór tylko z nazwy?
Patrycja Tudrej Rak nerki
Ewelina Piasna Rak jelita grubego
Marcelina Piskorz Glejaki - nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
Joanna Łanuszewska Białka naprawcze a terapia przeciwnowotworowa
Ryszard Smolarczyk Wpływ czynników antyangiogennych i immunostymulacyjnych digoksyny i DMXAA na wzrost czerniaka B16-F10 u myszy

Strona Główna