Projekty badawcze realizowane w Centrum dotyczą przede wszystkim molekularnych aspektów odpowiedzi komórki nowotworowej na czynniki stosowane w terapii onkologicznej, genetycznych czynników ryzyka, genomicznych i proteomicznych markerów prognostycznych i predykcyjnych oraz nowych eksperymentalnych strategii terapeutycznych.

Na stronie dostępna jest informacja na temat:

(i) grantowych projektów badawczych realizowanych w Centrum od roku 2010, oraz

(ii) grantowych projektów badawczych zrealizowanych w Dziale Badawczym w latach 1993-2009.