Konsorcjum BIO-FARMA, utworzone w kwietniu 2007 r. przez Politechnikę Śląską, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Śląski Uniwersytet Medyczny (wówczas Śląską Akademię Medyczną) oraz Uniwersytet Śląski – założono z myślą o pozyskaniu środków finansowych na realizację wspólnych projektów inwestycyjnych, badań naukowych oraz działań na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii. Zakres obowiązków poszczególnych stron reguluje umowa konsorcjum, z której wynika, iż podmiotem odpowiedzialnym jest Politechnika Śląska.

http://www.biofarma.polsl.pl