Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów zostało utworzone w roku 2010 w wyniku przekształcenia dotychczasowej struktury Działu Badawczego.

Tematyka badawcza. Działalność Centrum ogniskuje się na prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie biologii molekularnej nowotworów i translacji wyników takich badań do praktyki medycznej, czyli tak zwanych badaniach translacyjnych. Szczególnymi punktami zainteresowania Centrum są nowe metody diagnostyki molekularnej i doświadczalne terapie przeciwnowotworowe. Realizowane projekty dotyczą przede wszystkim: (i) genetycznych czynników ryzyka w predyspozycji do nowotworów, (ii) markerów prognostycznych i predykcyjnych w terapii przeciwnowotworowej; (iii) genomicznych i proteomicznych sygnatur choroby nowotworowej; (iv) farmakologii i biologii nowych leków przeciwnowotworowych; (v) nowych nośników i strategii dostarczania leków; (vi) modeli chorób nowotworowych. Ponadto, Centrum prowadzi projekty dotyczące molekularnych aspektów odpowiedzi komórki nowotworowej na czynniki stosowane w terapii onkologicznej. Więcej informacji o tematyce projektów realizowanych w Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów znajduje się na stronach zespołów tworzących Centrum.  Więcej informacji na temat Centrum.